Beiratkozási tájékoztató

Beiratkozási tájékoztató a 2020/21-es tanévre

 

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, mely két lépésből áll:

 

1. Elektronikus beiratkozás a NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszerben:

A NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszerben a következő lépéseket kell megtennie a személyes beiratkozás előtt:

 • egyeztesse személyes adatait: kérjük, minél előbb ellenőrizze a Neptunban a felvételi eljárás során megadott adatait, különösen a személy igazolványon szereplő teljes név, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, TAJ-szám;
 • eltérés, vagy hiányzó adatok esetén minél előbb indítsa el az adategyeztetést a Q-térben (https://qter.elte.hu);
 • a Neptunban a „Pénzügyek” alatti „Beállítások” menüpontban rögzítse bankszámlaszámát;
 • regisztráljon a 2020/2021-es tanév őszi félévére;
 • adategyeztetés után nyomtassa ki a Neptunból a beiratkozás lap című nyomtatványt
  (Információ - Áltlános nyomtatányok - Beiratkozási lap).

 

2. Személyes iratkozás:

A személyes beiratkozáson maszk viselése KÖTELEZŐ!

 

A személyes beiratkozás kizárólag a megjelölt időpontokban lehetséges, kizárólag előzetes időpont foglalással.

Időpontot 2020.07.27-től lehet foglalni a személyes beiratkozásra kiválasztott napot megelőző nap 12 óráig. (Időpontfoglalás a tájékoztató végén.)

Pótbeiratkozásra nem tudunk időpontot biztosítani. Akadályoztatása esetén meghatalmazott is eljárhat Ön helyett a beiratkozáson, amennyiben az alábbi oldalról letölthető meghatalmazás nyomtatványt szabályosan kitöltötte: http://to.ttk.elte.hu/tovabbi-nyomtatvanyok

Amennyiben tanulmányait nem 2020 szeptemberében kívánja megkezdeni (azaz passzív státuszú félévvel szeretne kezdeni), akkor is be kell iratkoznia mind a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben, mind személyesen a Tanulmányi Hivatalban. Tanulmányai szüneteltetését és a passzív státuszú félév beállítását a Neptunban kell bejelenteni az Ügyintézés – Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt.

A személyes beiratkozásra hozza magával az alábbiakat (amennyiben ezt elmulasztja, nem tud beiratkozni):

 • NEPTUN-ból kinyomtatott és aláírt beiratkozási lapot (FIGYELEM! a dokumentum minden oldalát külön lapra szükséges kinyomtatni, és elhozni a beiratkozásra)
 • alapszakra felvételt nyert hallgató: eredeti érettségi bizonyítványát és annak olvasható fénymásolatát,
 • mesterszakra felvételt nyert hallgató: eredeti oklevelét és annak olvasható fénymásolatát,
 • eredeti nyelvvizsga bizonyítványát és annak olvasható fénymásolatát,
 • személyi igazolványát,
 • lakcímkártyáját,
 • 1 db igazolványképet, mely hátoldalára írja rá nevét és szakját,
 • Adó- és TAJ kártyáját,
 • külföldi állampolgárságú hallgatók: útlevélét és amennyiben van, tartózkodási engedélyét.

           

Ha a beiratkozás napján Ön még nem töltötte be a 18. életévét, akkor a beiratkozási lapra a saját aláírásán kívül a törvényes képviselő aláírása is szükséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a beiratkozás elmulasztása esetén felvételi határozata érvényét veszíti, és a tanulmányokat csak új, sikeres felvételi eljárás után lehet megkezdeni.

Az első éves hallgatók ünnepélyes eskütétele 2020. augusztus 27-én 15 órakor lesz, amennyiben ezt a járványügyi helyzet lehetővé teszi. Erről később küldünk pontos tájékoztatást.

Tájékoztatásul:

 • Egyetemünkön a hallgatói adminisztrációs ügyeket a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül intézheti. A rendszer használatáról a http://elte.hu/felvettek weboldalon tájékozódhat.

ELTE SzMSz - II. kötet: Hallgatói Követelményrendszer (HKR) tartalmazza a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. A beiratkozással az abban foglaltakat a hallgató tudomásul veszi és elfogadja.

 • A kreditelismerési kérelmek 2020. augusztus 24-től adhatók le. Javasoljuk, hogy a visszafelvételiző hallgatók kérelmeiket minél korábban adják le, a tantervi változások miatti hosszadalmasabb elbírálási folyamat miatt.
 • Tájékoztatom, hogy a beiratkozáson kívül a személyes ügyfélfogadás a járványügyi helyzetre való tekintettel határozatlan ideig szünetel.

 

Budapest, 2020. július 20.

                                                                                                                                   Török Gabriella sk.
                                                                                                                             Tanulmányi Hivatalvezető

 

A beiratkozások helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
 Kérjük, a foglalt időpontnál 15 perccel előbb érkezzen meg!
       
Időpontfoglalás:      
https://idopontfoglalas.elte.hu/ttk.php
       
szak beiratkozás tanulmányi előadó szoba
Alapszakok      
biológia alapszak 2020.08.24 - 2020.08.28 Szabóné Csomós Judit 1.79
biológia alapszak 2020.08.28 Varga Máté 1.81
biológia alapszak 2020.08.28 Právicz Dóra 1.82
biológia alapszak 2020.08.28 Balla Melinda 1.80
fizika alapszak 2020.08.24 - 2020.08.27 Balla Melinda 1.80
földrajz alapszak 2020.08.24 - 2020.08.27 Právicz Dóra 1.82
földtudományi alapszak 2020.08.24 - 2020.08.27 Právicz Dóra 1.82
kémia alapszak 2020.08.27 - 2020.08.28 Dobos Szilvia 1.78/A
kémia alapszak 2020.08.27 - 2020.08.28 Nagypál Emma 1.78
környezettan alapszak 2020.08.24 - 2020.08.26 Nagypál Emma 1.78
matematika alapszak 2020.08.24 - 2020.08.27 Varga Máté 1.81
       
Mesterszakok      
alkalmazott matematikus mesterszak 2020.08.24 - 2020.08.27 Varga Máté 1.81
anyagtudomány mesterszak 2020.08.27 - 2020.08.28 Dobos Szilvia 1.78/A
anyagtudomány mesterszak 2020.08.27 - 2020.08.28 Nagypál Emma 1.78
biológus mesterszak 2020.08.24 - 2020.08.26 Nagypál Emma 1.78
biotechnológia mesterszak 2020.08.24 - 2020.08.26 Nagypál Emma 1.78
biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak 2020.08.24 - 2020.08.27 Balla Melinda 1.80
csillagász mesterszak 2020.08.24 - 2020.08.26 Nagypál Emma 1.78
fizikus mesterszak 2020.08.24 - 2020.08.27 Balla Melinda 1.80
geofizikus mesterszak 2020.08.24 - 2020.08.26 Nagypál Emma 1.78
geográgus mesterszak 2020.08.24 - 2020.08.27 Právicz Dóra 1.82
geológus mesterszak 2020.08.27 - 2020.08.28 Dobos Szilvia 1.78/A
geológus mesterszak 2020.08.27 - 2020.08.28 Nagypál Emma 1.78
környezettudomány mesterszak 2020.08.24 - 2020.08.26 Nagypál Emma 1.78
matematikus mesterszak 2020.08.24 - 2020.08.27 Varga Máté 1.81
meteorológus mesterszak 2020.08.24 - 2020.08.27 Právicz Dóra 1.82
vegyész mesterszak 2020.08.27 - 2020.08.28 Dobos Szilvia 1.78/A
vegyész mesterszak 2020.08.27 - 2020.08.28 Nagypál Emma 1.78
       
Tanárképzés      
osztatlan tanárszak 2020.08.25 - 2020.08.26 Dobos Szilvia 1.78/A
rövid ciklusú tanárszak 2020.08.25 - 2020.08.26 Dobos Szilvia 1.78/A