Kritérium dolgozatok

Tájékoztató a kritérium dolgozatokkal kapcsolatban

 

Az ELTE Természettudományi Karán az alapszakokon (kivétel fizika és kémia alapszak) és az osztatlan tanárképzési szakokon (kivétel fizika tanárszak) a tantervekben meghatározott egy- vagy több tárgyból (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz) úgynevezett kritériumtárgyat kell teljesíteniük. A kritériumtárgy célja a középiskolában szerzett ismeretek ellenőrzése, illetve az esetleges hiányok pótlása.

 

A Kar a szorgalmi időszak megkezdése előtt egy kritérium dolgozat megírásával lehetőséget biztosít a kritériumtárgy teljesítésére.

A biológia alapszakos és osztatlan biológia tanárszakos hallgatók a biológia kritériumtárgy első kritérium dolgozatát a szorgalmi időszak első két hetében írják az intézet által megadott időpontban.

Azoknak a matematika alapszakos és osztatlan matematika tanárszakos hallgatóknak, akik 2020-ban érettségiztek, és matematikából emelt szintű érettségin legalább 70%-os eredményt értek el, nem kell a kritérium dolgozatot megírni. Nekik a kritériumtárgy az érettségi eredményük alapján teljesített lesz.

Akinek ez a kritérium dolgozat nem sikerül, annak a tantervben szereplő kritériumtárgyak óráin részt kell vennie, és így a félév végéig lesz lehetősége a kritériumtárgy teljesítésére. Ha az első félév végéig nem sikerül a tárgyat teljesíteni, a második félévben úgynevezett vizsgakurzus keretében még egyszer lehetőség van a teljesítésre.

Azt a hallgatót, akinek a második félév végére sem sikerül teljesítenie a kritériumtárgyat, elbocsátjuk.

 

A tantervben szereplő kritériumtárgyat minden hallgatónak fel kell vennie a 99-es kurzus kódon. A szorgalmi időszak megkezdése előtt megírt kritériumdolgozat kijavítása után a tárgy oktatója azoknak a hallgatóknak, akik megfeleltek a követelményeknek, a Neptunban rögzíti, hogy teljesítve. Ezeknek a hallgatóknak nincs további teendőjük. Akik nem tudták teljesíteni a kritérium dolgozatot, azoknak még a tárgyfelvételi időszakban át kell jelentkezniük a Neptunban a 99-es kurzus kódról egy órarendbe beosztott kurzusra.

 

 

Alapszakos kritérium dolgozatok:

 

Alapszak                     Tárgy                                                                       Dátum                Időpont                                             Terem

 

Biológia:

biokrib17ga                Biológia kritériumtárgy                                        szorgalmi időszakban

kemkrik17va             Kémia kritériumtárgy                                              2020.08.27.          16:00-18:00                  D 0-821, D 0-822, D 0-823, D 0-803, D 0-804

Földrajz:

matfoldl17ga             Matematika a földrajzban                                     2020.08.31.           9:00-10:30                    D 0-822 és D 0823

foldalapl17ga            Földrajzi alapismeretek                                         2020.08.31.          11:00-13:00                   D 0-822 és D 0823

 

Földtudományi:

ft0matkritm17ga       Matematika felzárkóztató kritériumtárgy               2020.08.31.            9:00-11:00                    D 0-803 és D 0-804

ft0fizkritf17ga           Fizika felzárkóztató kritériumtárgy VAGY              2020.08.31.           11:00-13:00                   D 0-803

ft0kemkritk17ga       Kémia felzárkóztató kritériumtárgy                        2020.08.31.            11:00-13:00                  D 0-804

 

Környezettan:

ktanmatkra17ga        Matematika kritérium                                           2020.08.24.            10:00-11:00                  D 0-821

ktanfizkra17ga          Fizika kritérium                                                     2020.08.24.            11:00-12:00                  D 0-821

 

Matematika:

bevmat1x0_m17ga   Matematika kritériumtárgy                                    2020.08.31.            13:00-15:00                 D 0-822, D 0-823, D 0-803, D 0-804, D 0-805

A „D” betűjelű termek címe: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.

Az „É” betűjelű termek címe: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

 

Osztatlan tanárszakos kritérium dolgozatok:

Teljesítendő kritériumtárgyak:

Osztatlan természettudományos tanárszak nem természettudományos szakpárral

Biológia:                                                                        biokrib17ga                Biológia kritériumtárgy

                                                                                      kemkrik17va             Kémia kritériumtárgy

Földrajz:                                                                        matfoldl17ga             Matematika a földrajzban

                                                                                      foldalapl17ga            Földrajzi alapismeretek

Kémia:                                                                           kemkritk17ka            Kémia kritériumtárgy

Matematika:                                                                  mm5t2mk1                Matematika kritériumtárgy

Természetismeret-környezettan:                                  ktanmatkra17ga        Matematika kritériumtárgy

                                                                                     ktanfizkra17ga           Fizika kritériumtárgy

 

Osztatlan tanárszak két természettudományos szakkal:

Matematika-Biológia                                                  mm5t2mk1                Matematika kritériumtárgy

                                                                                   biokrib17ga               Biológia kritériumtárgy

                                                                                   kemkrik17va             Kémia kritériumtárgy

Matematika-Fizika                                                      mm5t2mk1               Matematika kritériumtárgy

Matematika-Földrajz                                                  mm5t2mk1               Matematika kritériumtárgy

                                                                                  foldalapl17ga            Földrajzi alapismeretek

Matematika-Kémia                                                    mm5t2mk1                Matematika kritériumtárgy      

                                                                                  kemkritk17ka            Kémia kritériumtárgy

Matematika-Term.ism.-környezettan                         mm5t2mk1               Matematika kritériumtárgy

                                                                                  ktanfizkra17ga          Fizika kritériumtárgy

Fizika-Biológia                                                           biokrib17ga                Biológia kritériumtárgy

                                                                                  kemkrik17va             Kémia kritériumtárgy

Fizika-Földrajz                                                           matfoldl17ga             Matematika a földrajzban

                                                                                  foldalapl17ga            Földrajzi alapismeretek

Fizika-Kémia                                                             kemkritk17ka            Kémia kritériumtárgy

Fizika-Term.ism.-környezettan                                 ktanmatkra17ga        Matematika kritériumtárgy

                                                                                 ktanfizkra17ga          Fizika kritérium

Biológia-Földrajz                                                      biokrib17ga                Biológia kritériumtárgy

                                                                                 kemkrik17va             Kémia kritériumtárgy

                                                                                 matfoldl17ga             Matematika a földrajzban

                                                                                foldalapl17ga            Földrajzi alapismeretek

Biológia-Kémia                                                        biokrib17ga                Biológia kritériumtárgy

                                                                                kemkritk17ka            Kémia kritériumtárgy

Biológia-Term.ism.-környezettan                             biokrib17ga                Biológia kritériumtárgy

                                                                                kemkrik17va             Kémia kritériumtárgy

                                                                                ktanmatkra17ga        Matematika kritériumtárgy

                                                                               ktanfizkra17ga          Fizika kritériumtárgy

Földrajz-Kémia                                                       matfoldl17ga             Matematika a földrajzban

                                                                               foldalapl17ga            Földrajzi alapismeretek

                                                                               kemkritk17ka            Kémia kritériumtárgy

Földrajz-Term.ism.-környezettan                            matfoldl17ga             Matematika a földrajzban

                                                                               foldalapl17ga            Földrajzi alapismeretek             

                                                                               ktanfizkra17ga          Fizika kritériumtárgy

Kémia-Term.ism.-környezettan                              kemkritk17ka            Kémia kritériumtárgy

                                                                               ktanmatkra17ga        Matematika kritériumtárgy

                                                                               ktanfizkra17ga          Fizika kritériumtárgy

 

A kritériumdolgozatok írásának beosztása az alábbi:

Szak                                    Tárgy                                                         Dátum           Időpont             Terem

Biológia:

biokrib17ga                Biológia kritériumtárgy                                     szorgalmi időszakban

kemkrik17va             Kémia kritériumtárgy                                        2020.08.27.       16:00-18:00      D 0-805

 

Földrajz:

matfoldl17ga             Matematika a földrajzban                                2020.08.31.       9:00-10:30        D 0-822 és D 0823

foldalapl17ga            Földrajzi alapismeretek                                    2020.08.31.       11:00-13:00      D 0-822 és D 0823

 

 

Kémia:                       

kemkritk17ka            Kémia kritériumtárgy                                        2020.08.31       

Részletek: http://chemistry.elte.hu/staticpage.php?var1=60

 

Matematika:

mm5t2mk1                Matematika kritériumtárgy                              2020.08.31.       13:00-15:00      D 0-805

 

Természetismeret-környezettan:

ktanmatkra17ga        Matematika kritérium                                        2020.08.24.       10:00-11:00      D 0-821

ktanfizkra17ga          Fizika kritérium                                                  2020.08.24.       11:00-12:00      D 0-821

A „D” betűjelű termek címe: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.

Az „É” betűjelű termek címe: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

 

A kritériumdolgozat megírásához mintafeladatokat, javítási kulcsokat az Intézeti honlapokon talál.

 

biológia alapszak:

biológia és kémia kritériumtárgy: https://biologia.elte.hu/bio-BSc-krit

 

földrajz alapszak:

http://to.ttk.elte.hu/sites/default/files/foldrajzi_alapismeretek_2020_21.pdf

http://to.ttk.elte.hu/sites/default/files/informaciok_a_foldrajz_bsc_es_foldrajz_2020_21.pdf

 

földtudományi alapszak:

http://to.ttk.elte.hu/sites/default/files/foldtud-mat-krit-ertesito.pdf

 

kémia alapszak, minta feladatsorokkal:

http://chemistry.elte.hu/staticpage.php?var1=60

http://chemistry.elte.hu/staticpage.php?var1=11

 

környezettan alapszak:

Javasolt a hasonló kritérium tárgyak anyagainak áttekintése!

 

matematika alapszak

http://ewkiss.web.elte.hu/html/MatBSc2017/bevmat1x0H.html