Az Anatómiai tanulmányi verseny kiírása 2016

Az Anatómiai tanulmányi verseny kiírása
2016

Tematika:

  • az Állatszervezettan I. és II. félévi előadásainak anyaga az emberi idegrendszer és az érzékszervek kivételével
    (Sass Miklós: Fejlődéstan. Eötvös Kiadó, Budapest, 1996; Sass Miklós: A köztakaró Eötvös Kiadó, Budapest, 1995; Sass Miklós: Az ivarszervek Eötvös Kiadó, Budapest, 1999; Zboray Géza: A keringési szervek Eötvös Kiadó, Budapest, 2002; Kondics Lajos: A kiválasztószervek Eötvös Kiadó, Budapest, 1998)
  • az Állatszervezettan gyakorlatok anyagából a következő állatcsoportok általános leírása és a példaállatok részletes ismertetése.

– A soksejtű állatok
– A valódi szövetes állatok
– A kétoldalian szimmetrikus állatok tagozata
– Az ősszájúak altagozata
– A laposférgek törzse/Az örvényférgek osztálya/A füles planária
– A gyűrűsférgek törzse/A nyeregképzők osztálya/A földigiliszta
– A puhatestűek törzse/A csigák osztálya/Az éticsiga
– A vedlőállatok törzscsoportja
– A fonálférgek törzse/A sertés orsógiliszta
– Az ízeltlábúak törzse/A rovarok osztálya/Az óriáscsótány
– Az újszájúak altagozata
– A gerincesek törzse
– A valódi csontoshalak/A ponty/kárász

– A madarak osztálya/A házityúk
– Az emlősök osztálya/A laboratóriumi patkány

(B szintű elektronikus gyakorlati jegyzet)

  • az alapszövettan (Vígh-Kondics: Összehasonlító szövettan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984)

A verseny két fordulós:

Első forduló (írásbeli):

  • rövid, a szigorlati beugró kérdésekhez hasonló feladatok megoldása
  • ábrafelismerés és ábra feliratozás

Azok a hallgatók, akik az első fordulóban 60 % feletti eredményt érnek el, mentesülnek az állattani szigorlati beugró dolgozat állatszervezettan részének megírásától, 70 % feletti eredménnyel pedig tovább lehet jutni a második fordulóra. Abban az esetben, ha a hallgató pontszáma nem éri el, de megközelíti a
60%-ot, lehetőséget biztosítunk arra, hogy a verseny 2. fordulójában a beugró mentességet (hasonló helyzetben lévő kollégáival) csapatot alkotva, kérdésekre szóban válaszolva / feladatokat megoldva szerezze meg.

Második forduló (szóbeli, nyilvános):

  • 20 perces felkészülést követően 15 perces előadás tartása a fenti anyagból húzott témában;
  • egy-egy átgondolást igénylő kérdés megválaszolása;
  • villámkérdések.

Azok a hallgatók, akik 80 % feletti eredményt érnek el a második fordulóban és egy megadott időpontig teljesítik az emberi idegrendszer és érzékszervek beszámolót, teljesítményüktől függően megajánlott 4 (jó) vagy 5 (jeles) szigorlati részjegyet kapnak állatszervezettanból. A legjobbakat külön is jutalmazzuk.

Részvételi feltétel: legalább elégséges kollokviumi jegy Állatszervezettan I-ből
 

Időpont:

Első forduló: 2016. november 23., szerda (12. oktatási hét) 18:00, Déli Tömb - Mogyoródi József terem (0-822)
(Az első forduló eredményéről minden résztvevő értesítést kap november 28., hétfőig.)

Második forduló: 2016. december 3., szombat (13. oktatási hét) 9:00, Déli Tömb - Biológiai intézeti tanácsterem (7-411)

Konzultációs és próbateszt lehetőség: 2016. október 26. és november 9., szerda (8., 10. oktatási hét) 18:00, Déli Tömb - Anatómiai gyakorló (7-426)

Jelentkezés: e-mailben Pálfia Zsolt tanár úrnál (palfia.zsolt@ttk.elte.hu)

Jelentkezési határidő: 2016. november 20., vasárnap, 24:00 óra

Szervezők: Csikós György, Molnár Kinga, Lőw Péter, Pálfia Zsolt, Zboray Géza