Dr. Horváth Erzsébet oktatási dékánhelyettes fogadóórája feburár 16. helyett február 17-én kedden 9-10-ig tart