Tájékoztató a „Kar Kiváló Hallgatója” cím elnyerésének lehetőségéről

Ebben az évben is átadásra kerülnek a Kar Kiváló Hallgatója elismerések az Eötvös-napi ünnepségek keretében. A díjat az intézetek javaslatára, a Tanulmányi és Oktatási Bizottság véleménye alapján a Kari Tanács adományozza.

Felhívás a XVIII. Bolyai Konferenciára

Várjuk jelentkezésedet egy olyan előadással vagy poszterrel, amely élvezetes lehet a különböző szakterületeket képviselő hallgatóság számára.

Előfeltétel ellenőrzés ELTE TTK

Tisztelt Hallgatók!

A rangsorolásos tárgyfelvétel végén a Neptun rendszer előfeltétel ellenőrzés hibái miatt nem kerültek törlésre az előfeltétel megléte nélkül felvett tárgyak.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy engedélyezett az előfeltétel nélküli tárgyfelvétel!
Kérem, mindenki ellenőrizze a Tanulmányi Osztály honlapján található tantervi hálók alapján, hogy minden felvett tárgyának minden előfeltételét teljesítette-e!

Tájékoztató a költségtérítés csökkentési kérvények leadási módjáról

Tisztelt költségtérítéses Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a 2012/2013-as tanév tavaszi félévére vonatkozó költségtérítés csökkentési kérelmeket az oktatási dékánhelyettesnek címezve 2013. február 15-ig kell leadni az adott szakért felelős tanulmányi előadónál.
A HKR-ben leírt határidő egy héttel előbbre hozataláról a Kar vezetése a Hallgatói Önkormányzat hozzájárulásával döntött a Diákhitel 2 bevezetése miatt. Megértését köszönjük!

Rangsorolásos jelentkezés hosszabbítása (TTK-IK)

A rangsorolásos jelentkezés határideje meghosszabbításra került az ELTE TTK-n és az ELTE IK-n!

Az új határidő:

2013. február 11. (16 óra)

Az órák megtartásra kerülnek.

Oldalak