A 2004-2005-1 félévi Tanulmányi Ösztöndíj számításánál, a 2003-2004-2 félév tanegységeinek érdemjegyeinél figyelembe vett összegek.
Tanegységkód Tanegység címe Az egyes érdemjegyekért járó összeg (Ft)
jeles közepes elégséges
aaan1034/ea Ökológia EA #ZÉRÓOSZTÓ! 2160 1200 240
aaan1040/ea Környezetminosítés 1620 1125 585 180
aaan4035/gy Ökológia GY 375 75 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
aatn2861/gy Környezettan tanítási módszertana 872,7272727 327,2727273 72,72727273 18,18181818
aatn6061/gy Gyakorló iskolai munka 1080 180 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
AFATP612/gy Angol tantárgypedagógia gy 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
AFBRCIV211/gy Brit civilizáció gy 1071,428571 600 128,5714286 #ZÉRÓOSZTÓ!
AFDISK601/ea Angol diskurzuselemzés ea 500 200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
AFDISK611/gy Angol diskurzuselemzés gy #ZÉRÓOSZTÓ! 1000 400 #ZÉRÓOSZTÓ!
AFFON201/ea Angol fonetika ea. #ZÉRÓOSZTÓ! 576,9230769 484,6153846 207,6923077
AFFON211/gy Angol fonetika gy 969,2307692 600 276,9230769 46,15384615
AFIRAS411/gy Angol íráskészség gy 1114,285714 728,5714286 257,1428571 42,85714286
AFIROD402/ea Angol irodalom ea. 400 175 #ZÉRÓOSZTÓ! 75
AFIROD412/gy Angol irodalom gy 1073,684211 631,5789474 157,8947368 #ZÉRÓOSZTÓ!
AFLNYT402/ea Angol leíró nyelvtan ea. 566,6666667 466,6666667 333,3333333 133,3333333
AFLNYT412/gy Angol leíró nyelvtan gy 1100 #ZÉRÓOSZTÓ! 850 350
AFN-219 Angol irodalom szigorlat #ZÉRÓOSZTÓ! 1671,428571 1414,285714 642,8571429
AFN-259 Angol nyelvészeti szigorlat 1718,181818 #ZÉRÓOSZTÓ! 1227,272727 409,0909091
AFNYGY212/gy Angol nyelvgyakorlat 1743,75 1518,75 843,75 168,75
AFNYGY414/gy Angol nyelvgyakorlat 1071,428571 685,7142857 257,1428571 42,85714286
AFNYTG212/gy Angol nyelvtani gyakorlat 814,2857143 300 85,71428571 #ZÉRÓOSZTÓ!
AFTARS211/gy Angol társalgás 1114,285714 857,1428571 385,7142857 42,85714286
al811spe11/ea Speciális függvények 800 200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
AN-243 Angol frázisszintaxis #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
AN-245 Angol mondatszintaxis #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
AN-311.35 Shakespeare műhelye: konstrukció és dekonstrukció #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
AN-312.25 A platonikus bölcselet és romantika 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
AN-366.00 Alkalmazott nyelvészet: Szociolingvisztika előadás #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
anatomia/sz Anatómia szigorlat #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 1575 675
angolalap Angol alapvizsga #ZÉRÓOSZTÓ! 1425 750 225
ANN-106/f Nyelvgyakorlat 1542,857143 1157,142857 771,4285714 257,1428571
ANN-108/b Szakmai nyelvhasználat 1050 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 150
ANN-108/e Szakmai nyelvhasználat #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 900 #ZÉRÓOSZTÓ!
ANN-121 Angol amerikai kultúra és története 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ANN-199 Nyelvi szűrővizsga #ZÉRÓOSZTÓ! 1050 750 300
ANN-204/b Fordítás angolról magyarra és magyarról angolra 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ANN-204/i A kritikai gondolkodás és az előadói készségek fejlesztése a vita módszerén keresztül #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ANN-208/i Haladó szakmai nyelvhasználat #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ANN-213 Angol regény 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ANN-214/h Angol regény szeminárium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ANN-215 Angol dráma 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ANN-216 Angol dráma 900 450 150 #ZÉRÓOSZTÓ!
ANN-216/a Angol dráma szeminárium: Shakespeare-olvasás 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ANN-241 Angol fonetika és fonológia 1080 #ZÉRÓOSZTÓ! 840 360
ANN-242/h Angol fonetika és fonológia #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 720 120
ANN-243 Szintaxis 1. Frázisszerkezet #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600
ANN-244/g Szintaxis I. #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ANN-252/e Angol nyelvtörténeti szeminárium #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
atafrival Afrika vallásai 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
atbame Balkán és mediterránium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
atergant Ergológia és antropológia 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ateuzene Európai zene története 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
atinant India antropológiája #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
atvallant Vallásantropológia 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
atxn0001/ea Találmányok és érdekességek 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
atxn0005/ea Érveléstechnika 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ba411nov01/tp Növényrendszertan terepgyakorlat 318,75 #ZÉRÓOSZTÓ! 18,75 #ZÉRÓOSZTÓ!
baan1010/ea Bevezetés a biológiába I.EA #ZÉRÓOSZTÓ! 1080 600 120
baan1012/ea Bevezetés a biológiába III. 1157,142857 1028,571429 728,5714286 257,1428571
baan1027/ea Globális ökológia EA 939,1304348 508,6956522 247,826087 78,26086957
bbbn0201/ea Növénytan szigorlat 2543,478261 1586,956522 760,8695652 217,3913043
bbbn0402/ea Állattan szigorlat 3949,253731 3071,641791 1943,283582 720,8955224
bbbn0603/ea Molekuláris biológia szigorlat 1560 1148,571429 625,7142857 137,1428571
bbbn0604/ea Ökológia szigorlat 3559,322034 2277,966102 1103,389831 284,7457627
bbbn1000/ea A biológiai gondolkodás kulturtörténete EA. 845,4545455 368,1818182 204,5454545 81,81818182
bbbn1001/ea A biológia története 965,4545455 529,0909091 234,5454545 70,90909091
bbbn1026/ea Válogatott fejezetek a mikológiából 750 150 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn104/ea Viselkedés élettan II. EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1102/ea Sejttan (vizsgakurzus) 1668,75 1275 731,25 225
bbbn1211/ea Mikológia EA 1182,938389 1126,066351 787,6777251 244,549763
bbbn1219/ea Bevezetés az állattanba II. EA 1711,85567 1410,309278 927,8350515 329,3814433
bbbn1405/ea Biokémia-molekuláris biológia I/A. 2304,950495 1984,158416 1152,475248 273,2673267
bbbn1406/ea Biokémia-molekuláris biológia I/B. 1114,285714 900 600 214,2857143
bbbn1515/ea Növényélettan I. (vizsgakurzus) #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 1500 600
bbbn1529/ea Állatökológia (vizsgakurzus) #ZÉRÓOSZTÓ! 1680 480 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1607/ea Immunológia-I 1117,647059 835,2941176 415,6862745 98,03921569
bbbn1615/ea Növényélettan II. 1691,37931 1396,551724 837,9310345 232,7586207
bbbn1625/ea Állatélettan II. EA. 1371,428571 728,5714286 317,1428571 60
bbbn1702/ea Bioinformatika I. EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn19/ea Evolúcióbiológia I. 969,2307692 507,6923077 138,4615385 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1909/ea Növényszervezettan II. EA 966,2337662 561,038961 292,2077922 97,4025974
bbbn1b07/gy Makromolekulák molekuláris grafikája 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1b08/ea Molekuláris biológiai módszerek az orvosi biológiában 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1e10/ea Magyarország állatvilága 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1e11/ea Magyarország növényvilága 964,2857143 471,4285714 107,1428571 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1e12/ea A biodiverzitás evolúciója EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1e14/ea A szex evolúciója 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1e18/ea Evolúciógenetika és az evolúció nagy lépései 900 #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1e22/ea Gerincesek szociális élete II. EA. 650 50 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1e37/ea Trópusok ökológiája 1176,923077 276,9230769 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1e45/ea Növényevok terresztrikus ökoszisztémákban 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1f04/ea Tumorsejtbiológia II. EA 675 75 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1f05/ea Tumorsejtbiológia III. EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1f06/ea Daganatimmunológia és ossejtbiológia EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1f07/ea In vitro módszerek EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1f08/ea Biológiai membránok EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1g11/ea Öröklodo betegségek mol. genet. elemzése EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1h02/ea Alkalmazott humánbiológia II. 800 200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1i02/ea A B-sejt fejlodés és a humorális immunválasz 675 75 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1i03/ea A T-sejt fejlodés a tímuszban 666,6666667 66,66666667 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1i04/ea A T-limfocita populációk funkciói 733,3333333 133,3333333 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1m01/ea Immunterápiás eljárások elméleti alapjai 910,3448276 434,4827586 206,8965517 82,75862069
bbbn1m06/gy Molekuláris genetika II. EA 808,6956522 339,1304348 143,4782609 13,04347826
bbbn1n01/ea Növényi molekuláris biológia EA. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1n03/ea Ultrastruktúra-kutatás és citokémia 942,8571429 342,8571429 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1n05/ea A növényi hormonok hatása 825 300 75 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1n08/ea Növényi szaporodásbiológia EA 666,6666667 66,66666667 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1n12/ea Farmakobotanika EA. 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1n13/ea Mérgezo és kábítószer növények. EA 818,1818182 272,7272727 54,54545455 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1n17/ea Növényi lipid-anyagcsere EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1n18/ea Növényi ökofiziológia 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1n19/ea Writing scientific papers in English 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1n21/ea A fehérje bioszintézis mechanizmusa 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1n25/ea Fluoreszcens technikák 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1o01/ea Algológia EA. 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1o04/ea Biotechnológia EA. 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1o05/ea Élelmiszeripari mikrobiológia I. EA #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1o07/ea Humán bakteriológia EA. 800 200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1o08/ea Humán mikrobiológia EA. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1o09/ea Általános virológia EA. 900 360 60 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1o10/ea Humán virológia EA. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1o12/ea Klasszikus és molekuláris mikrobiális taxonómia I. EA. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1o15/ea Prokarióta genetika EA. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1o19/ea Protisztológia EA. 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1s01/ea Bioritmusok 872,7272727 327,2727273 54,54545455 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1s02/ea Molekuláris sejtbiológia EA 912 408 96 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1s03/ea Neurofiziológia II. EA. 981,8181818 572,7272727 218,1818182 27,27272727
bbbn1u01/ea Kórélettan (SOTE) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1u06/ea Idegi sejtdifferenciáció II. EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1u08/ea A neurondegeneráció szabályozása EA 694,7368421 94,73684211 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1u09/ea Viselkedésfarmakológia 840 240 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn1u10/ea Környezetélettan II. EA. 840 360 120 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn40dm/gy Szaklaboratórium IV.  GY 3000 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4307/gy Növényszervezettan IV-B. GY. 1752,631579 1468,421053 947,3684211 331,5789474
bbbn4310/gy Növényrendszertan IV-B. 1575 1150 550 75
bbbn4318/gy Állatszervezettan III-B GY 2100 1500 700 100
bbbn4408/gy Növényszervezettan IV-A. GY. 2204,444444 1617,777778 844,4444444 231,1111111
bbbn4409/gy Növényrendszertan IV-A. 1887,640449 916,8539326 269,6629213 40,4494382
bbbn4417/gy Állatszervezettan IV.-A GY 2929,6875 2250 1078,125 257,8125
bbbn4420/gy Állatrendszertan IV. A. 1807,407407 770,3703704 177,7777778 14,81481481
bbbn4422/gy Állatrendszertan IV. B 1781,25 1650 937,5 168,75
bbbn4603/gy Biokémia és molekuláris biológia III-B 1980 1020 270 30
bbbn4614/gy Általános mikrobiológia II. A GY 2177,419355 846,7741935 169,3548387 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4615/gy Általános mikrobiológia II. B GY 996,6101695 518,6440678 142,3728814 20,33898305
bbbn4623/gy Állatélettan III. A Gy. 2529,72973 827,027027 97,2972973 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4701/gy Bioinformatika II. GY 1125 #ZÉRÓOSZTÓ! 225 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4725/gy Etológia II GY 894,2307692 351,9230769 57,69230769 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn48dm/gy Szaklaboratórium II. GY 2121,649485 21,64948454 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4e02/gy Ökológia GY. 1422,222222 222,2222222 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4e08/gy Haladó terepi növényismeret II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4e09/gy Hidrobiológiai vizsgáló és értékelési módszerek 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4e10/gy Terepi módszerek a növényökológiában és -cönológiában GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4e15/gy Botanikus kerti növényismeret II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4f01/gy Emlos-humán szövettan GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4f02/gy Fejlodéstan II GY 1000 #ZÉRÓOSZTÓ! 400 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4f03/gy Immuncitokémia GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4g01/gy Genotípus jell. makromol. analízisével GY 1200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4i01/gy Immunológiai módszerek II. 1700 800 350 50
bbbn4m01/gy Immunulógiai módszerek I. 1965,957447 868,0851064 178,7234043 76,59574468
bbbn4m02/ea Fehérje tudomány 1171,428571 885,7142857 442,8571429 128,5714286
bbbn4n01/ea Növényélettani vizsgáló módszerek II. 1680 480 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4n04/gy Növényi elektromikroszkópos technikák II. GY 1333,333333 #ZÉRÓOSZTÓ! 133,3333333 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4n05/gy Fénymikroszkópos mikrotechnika GY. 1080 180 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4n10/gy Növényi sejt- és szövettenyésztés GY. 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4o01/gy Klasszikus és molekuláris mikrobiális taxonómia II. GY. 1200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4o02/gy Környezeti mikrobiológiai gyakorlatok GY 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4s02/gy Élettani vizsgálómódszerek  GY. 1866,666667 800 133,3333333 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn4u02/gy Neuroanatómia II. GY 954,5454545 627,2727273 381,8181818 109,0909091
bbbn4u09/gy Kórélettan gyakorlat 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn6402/tp Állatrendszertani terepgyakorlat 301,744186 #ZÉRÓOSZTÓ! 1,744186047 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9005/gy A természetvédelmi kutatómunka gyakorlati módszerei II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9009/ea Receptorok, jelátvitel, sejtek közötti kommunikáció EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9010/ea A fehérjebontás szerepe a génszabályozásban EA #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9013/ea Életkorok biológiája 771,4285714 171,4285714 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9035/ea Környezetvédelmi technológia és környezeti remediació 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9036/ea Természetvédelem aktuális problémái 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9041/ea Kommunikáció az állatvilágban 720 120 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9044/ea Természetes gyepek ökológiája 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9045/ea Táplálékhálózatok szervezodése 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9049/ea A növényzet szukcessziója - esettanulmányok 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9052/ea A lichenológia alapjai 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9059/ea Bevezetés a bioinformatikai algoritmusok elméletébe EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9060/gy Bevezetés a bioinformatikai algoritmusok elméletébe GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9061/ea Statisztikus módszerek a bioinformatikában EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9062/gy Statisztikus módszerek a bioinformatikában GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9064/ea Magashegységek flórája és vegetációja 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9079/gy Mohaismeret GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9081/ea A humánökológia alapjai EA. 850,9090909 403,6363636 185,4545455 32,72727273
bbbn9082/ea Genetikatörténet EA. 700 100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9086/ea Integrált természetvédelem 1107,692308 553,8461538 46,15384615 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9087/ea Migráció, navigáció és orientáció az állatvilágban II. EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbbn9088/ea Természetvédelmi ökológia 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbte0201/ea Növénytan szigorlat #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 2500 1000
bbte0403/ea Molekuláris biológia szigorlat 1200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbte1205/ea Biokémia-, molekuláris biológia 2160 1200 240 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbte1216/gy Állatrendszertan II. 450 180 30 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbte1404/ea Genetika EA 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbte1413/ea Általános mikrobiológia  I. EA 375 #ZÉRÓOSZTÓ! 75 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbte1419/ea Állatélettan I (biológia kiegeszito tanárszakosoknak) 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbte1612/ea Növényélettan #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbte4203/gy Növényrendszertan II. 557,1428571 428,5714286 214,2857143 42,85714286
bbte4206/gy Állatszervezettan II. GY #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbte4401/gy Genetika III. GY 540 360 120 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbte4407/gy Állatélettan II (biológia kiegeszito tanárszakosoknak) 525 300 75 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbtn00dm/ea Szaklaboratórium II. GY 3000 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbtn0401/ea Növénytan szigorlat 1142,857143 1028,571429 771,4285714 285,7142857
bbtn0502/ea Állattan szigorlat #ZÉRÓOSZTÓ! 2596,153846 1846,153846 750
bbtn0804/ea Ökológia szigorlat #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 2800 700
bbtn1101/ea Növényszervezettan EA 1105,263158 836,8421053 442,1052632 110,5263158
bbtn1403/ea Növényrendszertan II. EA #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbtn1423/ea Állatrendszertan II. #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbtn1612/ea Növényélettan I. (vizsgakurzus) #ZÉRÓOSZTÓ! 1575 1125 450
bbtn1709/ea Állatökológia (vizsgakurzus) #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600
bbtn1801/ea Biológia tanítása II. 325,7142857 25,71428571 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbtn1805/ea Növényélettan 1735,714286 1639,285714 1221,428571 417,8571429
bbtn1810/ea Ökológia II. #ZÉRÓOSZTÓ! 2100 1200 300
bbtn4404/gy Állatszervezettan III. GY 1743,75 1406,25 750 187,5
bbtn4409/gy Növényrendszertan IV. GY 2191,304348 1643,478261 834,7826087 182,6086957
bbtn4420/gy Állatrendszertan IV gyakorlat 1634,693878 1083,673469 422,4489796 73,46938776
bbtn4802/gy Növényélettan 3367,741935 1741,935484 174,1935484 #ZÉRÓOSZTÓ!
bbtn5802/gy Biológia tanítása III. 1009,090909 109,0909091 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbtn9027/gy Multimédiás oktatási anyagok készítésének technikája 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbx11ae2/ea Állatélettan EA (TFK) 1111,111111 844,4444444 400 66,66666667
bbx11ar2/ea Állatrendszertan EA  (TFK) 864 432 216 48
bbx11as2/ea Állatszervezettan EA (TFK) 1180,645161 1025,806452 793,5483871 348,3870968
bbx11bk2/ea Biokémia EA  (TFK) 1100 816,6666667 400 83,33333333
bbx11bt2/ea A biológia tanítása  EA (TFK) 623,0769231 23,07692308 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbx11ne2/ea Növényélettan EA (TFK) 977,7777778 577,7777778 266,6666667 66,66666667
bbx11nr2/ea Növényrendszertan EA (TFK) 1538,709677 1074,193548 638,7096774 203,2258065
bbx11ns2/ea Növényszervezettan EA (TFK) 1140 920 560 180
bbx14ae2/gy Állatélettan GY (TFK) 666,6666667 111,1111111 66,66666667 22,22222222
bbx14ar2/gy Állatrendszertan GY  (TFK) 984 528 168 24
bbx14as2/gy Állatszervezettan GY (TFK) 1772,727273 1636,363636 1036,363636 272,7272727
bbx14bt2/gy A biológia tanítása GY . (TFK) 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbx14ne2/gy Növényélettan GY (TFK) 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbx14nr2/gy Növényrendszertan GY (TFK) 1609,090909 1118,181818 600 190,9090909
bbx14ns2/gy Növényszervezettan GY (TFK) 1590 1050 480 120
bbx19s12/gy Speciálkollégium -  Főiskolai Biológia T. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbx19s22/ea SpeciálKollégium - Biológia (TFK) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbx19s62/gy Speciálkollégium - Főiskolai Biológia T. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bbx19s72/gy Speciálkollégium- Főiskolai Biológia T. 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bevpszi Bevezetés a pszichológiába #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 750 150
bffn481/gy Biokémia #ZÉRÓOSZTÓ! 2000 1200 400
BG-265 Bolgár irodalomtörténet 3. #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600
BG-300/b A trükkregény (magyar nyelven) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
BG-341 Bolgár szóképzés 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
BG-362 Mai bolgár líra #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
BG-370 Bolgár folklór #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
bggn1301/ea Ökológia 1631,25 1321,875 984,375 393,75
bggn1401/ea Geobiológia 1694,117647 1402,941176 1032,352941 423,5294118
bhol1402/ea Energiagazdálkodás EA. #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 300
bi010pro91/ea Proteomika 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bi050mol11/gy Molekuláris genetika III. GY 1200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bi400ter01/tp Növényrendszertan terepgyakorlat 307,4380165 #ZÉRÓOSZTÓ! 7,438016529 #ZÉRÓOSZTÓ!
bi615gen01/gy Genetika II. GY 2114,634146 1192,682927 300 21,95121951
bi621all02/gy Állatélettan II. GY #ZÉRÓOSZTÓ! 1127,272727 581,8181818 54,54545455
bi80xmor11/ea Morfológiai evolúció EA 1015,384615 692,3076923 323,0769231 46,15384615
biu10szl01/gy Szaklaboratórium - Növényélettani Tanszék 3000 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
bmbl1502/ea Immunológia EA. #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
cccn0em0/ea Égi mechanika szigorlat 1200 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
cccn1af4/ea Asztrofizika 4. 900 500 200 #ZÉRÓOSZTÓ!
cccn1bc2/ea Bevezetés a csillagászatba 2. EA 985,7142857 664,2857143 364,2857143 85,71428571
cccn1bc4/ea Bevezetés a csillagászatba 4 EA 1042,105263 694,7368421 315,7894737 63,15789474
cccn1ct2/ea A csillagászat története 2. 952,9411765 600 282,3529412 35,29411765
cccn1em2/ea Égi mechanika 2. 933,3333333 400 66,66666667 #ZÉRÓOSZTÓ!
cccn1gc2/ea Galaktikus csillagászat 2 800 200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
cccn1oc2/ea Obszervációs csillagászat 2. 1100 800 500 200
cccn1oc4/ea Obszervációs csillagászat 4. #ZÉRÓOSZTÓ! 1100 500 #ZÉRÓOSZTÓ!
cccn1s04/ea Csillagrendszerek dinamikája 2. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
cccn1s06/ea Archeoasztronómia 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
cccn1s18/ea Radio astronomy 2 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
cccn1s22/ea Meteorcsillagászat 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
cccn4bc2/gy Bevezetés a csillagászatba 2. GY 1448,275862 248,2758621 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
cccn4bc4/gy Bevezetés a csillagászatba 4. GY 2166,666667 1083,333333 583,3333333 166,6666667
cccn4sk2/gy Csillagászati spektroszkópia 2. 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
cccn5cs2/gy Csillagászati szeminárium 2. 666,6666667 66,66666667 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
cccn5cs4/gy Csillagászati szeminárium 4. 700 100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
cccn8af2/ea Asztrofizika 2. 1650 #ZÉRÓOSZTÓ! 750 300
cccn8fo1/ea Asztrofotográfia #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 900 #ZÉRÓOSZTÓ!
cccn8fo1/gy Asztrofotográfia 1390,909091 613,6363636 163,6363636 40,90909091
cccn8mt2/gy Csillagászati muszertechnika 2. 1000 533,3333333 133,3333333 #ZÉRÓOSZTÓ!
cftn182/ea A csillagászat elemei 1066,666667 733,3333333 333,3333333 66,66666667
cs810sza01/ea Szakdolgozati szeminárium 1. 3000 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
eaan9xsh/ea Globális és regionális éghajlatváltozások 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
EDB/ea A nevelés elmélete és gyakorlat i kérdései- - - - EA (TFK) 1009,090909 600 238,6363636 47,72727273
EDC/ea Az oktatás elmélete és gyakorlata   - - Didaktika (TFK) 900 525 337,5 112,5
EDG1/ Blokkgyakorlat 451,6853933 185,3932584 40,4494382 6,741573034
EDG2/gy Egyéni pedagógiai  gyakorlat 416,6666667 150 50 16,66666667
EDS/gy Pedagógia speciálkollégium - - EDS2 vagy EDS3(TFK) 745,0549451 178,021978 32,96703297 #ZÉRÓOSZTÓ!
edzestansz Edzéstan szigorlat #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600
eeen07le/ea Légkörfizika szigorlat 1735,714286 1478,571429 900 257,1428571
eeen08dc/ea Meteorológia szigorlat 2700 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen08kd/ea Klimatológia szigorlat 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen10de/ea Numerikus elorejelzés 2 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen12ab/ea Válogatott fejezetek a matematikából 2 1083,333333 816,6666667 533,3333333 200
eeen12aj/ea Bevezetés a meteorológiába 2 1100 700 200 #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen12ma/ea Meteorológiai muszerek és megfigyelések 1 1025 625 250 50
eeen14da/ea Dinamikus meteorológia 1 1080 672 240 48
eeen14ka/ea Klimatológia 2 876,9230769 300 23,07692308 #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen14la/ea Légkörfizika 1 1661,538462 1211,538462 450 #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen15da/ea Dinamikus meteorológia 2 1000 466,6666667 66,66666667 #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen15lc/ea Környezetvédelem 1 866,6666667 333,3333333 66,66666667 #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen16ma/ea Meteorológiai muszerek és megfigyelések 2 833,3333333 333,3333333 100 #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen18dd/ea Dinamikus modellezés 2 #ZÉRÓOSZTÓ! 1500 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen18kc/ea Hidrometeorológia 1 1050 450 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen22ab/gy Válogatott fejezetek a matematikából 2gy 494,5945946 308,1081081 129,7297297 16,21621622
eeen22ma/gy Meteorológiai muszerek és megfigyelések 1gy 450 150 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen24da/gy Dinamikus meteorológia 1gy 1080 792 432 120
eeen25da/gy Dinamikus meteorológia 2gy 1033,333333 533,3333333 100 #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen26ma/gy Meteorológiai muszerek és megfigyelések 2gy 833,3333333 266,6666667 33,33333333 #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen27da/gy Dinamikus meteorológia 4gy 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen27ld/gy Agrometeorológia 1gy 2100 1500 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen28kc/gy Hidrometeorológia 1gy 525 300 #ZÉRÓOSZTÓ! 75
eeen38kb/ea Meteorológiai adatfeldolgozás 2 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen40db/gy Szinoptikus meteorológia 3. 1200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen44ka/gy Klimatológia 2gy 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen48db/gy Szinoptikus meteorológia 2gy 1200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen62mc/gy Nyári terepgyakorlat I. 730,4347826 #ZÉRÓOSZTÓ! 130,4347826 #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen64md/gy Nyári terepgyakorlat 2. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen66me/gy Nyári terepgyakorlat 3. 633,3333333 #ZÉRÓOSZTÓ! 33,33333333 #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen68mf/gy Nyári terepgyakorlat 4. 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen70pb/gy Szaklaboratórium 2 2400 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
eeen9xsc/ea Az idojárás elorejelzése 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
eggn1201/ea Klimatológia és meteorológia 572,0930233 425,5813953 160,4651163 6,976744186
eggn2201/gy Klimatológia és meteorológia gy 435,7142857 #ZÉRÓOSZTÓ! 135,7142857 #ZÉRÓOSZTÓ!
EGN-162 Görög nyelv 2. 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ellettansz Élettan szigorlat 1145,454545 927,2727273 545,4545455 163,6363636
eltn12121/ea Éghajlattan 2126,582278 1321,518987 425,3164557 30,37974684
EOTVOS02 Orosz 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
EOTVOS03 Angol 900 450 150 #ZÉRÓOSZTÓ!
EOTVOS04 VITA TECHNIKA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ES2322 A kapcsolati tőke 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
faan1004/ea Bevezetés a fiziká ba II. 1668,292683 1360,97561 900 307,3170732
fafn041/ea Fizika I. szigorlat #ZÉRÓOSZTÓ! 1100 900 400
fbbn1201/ea Fizika 2167,5 1485 645 127,5
fbtn1202/ea Fizika 1671,428571 1092,857143 578,5714286 257,1428571
fccn4kl2/gy Modern fizika laboratórium 942,8571429 428,5714286 85,71428571 #ZÉRÓOSZTÓ!
feen04ah/ea Fizika szigorlat 1710 1260 675 225
feen12af/ea Általános fizika 2 2160 1440 660 180
feen14ag/ea Elméleti fizika 1 2210,526316 1957,894737 1515,789474 568,4210526
feen16ag/ea Elméleti fizika 3 952,9411765 352,9411765 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
feen22af/gy Általános fizika 2gy 537,5 387,5 212,5 62,5
feen24ag/gy Elméleti fizika 1gy 1152 1008 576 120
FEN-140.04 Angol szakfordító szeminárium 1000 400 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ffen128/ea Általános fizika EA #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 1500
ffen229/gy Általános fizika GY #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600
ffen4854/gy Szerkezetvizsgáló módszerek GY 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn041/ea Klasszikus fizika szigorlat 1000 720 480 160
fffn061/ea Modern fizika szigorlat 1000 600 300 100
fffn121/ea Kísérleti fizika (elektrodinamika) EA 2083,018868 1562,264151 1064,150943 384,9056604
fffn122/ea Elektronika EA 2850 2587,5 2137,5 900
fffn141/ea Elektrodinamika EA 1976,470588 917,6470588 #ZÉRÓOSZTÓ! 141,1764706
fffn142/ea Atomfizika 1121,73913 860,8695652 573,9130435 234,7826087
fffn143/ea Mechanika II: A kényszermozgás és a mértékszabadság Hamilton 750 150 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn144/ea Mechanika II: Hidrodinamika 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn145/ea Mechanika II: Káosz kialakulása mechanikai rendszerekben 750 150 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn146/ea Mechanika II: Környezeti áramlások hidrodinamikája 857,1428571 257,1428571 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn147/ea Bevezetés az anyagtudományba 1050 750 450 150
fffn162/ea Szilárdtestfizika 2400 1500 800 200
fffn163/ea Magfizika 2750 2000 1250 500
fffn164/ea Sugárzások és részecskék 2750 2333,333333 1416,666667 333,3333333
fffn165/ea Héjfizika 2100 1350 750 300
fffn181/ea Kozmológia 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn1813/ea Fizikai anyagtudomány II. #ZÉRÓOSZTÓ! 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn1814/ea Szilárdtestelmélet II. 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn1818/ea Relativisztikus kvantumelektrodinamika II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn1819/ea Kvantumszíndinamika 1200 #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn182/ea Nukleáris és részecske asztrofizika #ZÉRÓOSZTÓ! 1350 #ZÉRÓOSZTÓ! 450
fffn1820/ea Gyenge kölcsönhatás 1200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn1821/ea Fraktál-növekedés 1500 750 150 #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn1822/ea A káosz statisztikus tulajdonságai 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn1823/ea Rendezetlen rendszerek 1260 540 180 #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn1824/ea Modern szilárdtestfizika II. 1575 1125 675 225
fffn1825/ea Szilárdtestfizikai vizsgálati módszerek II. 1350 450 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn1828/ea Folyadékkristályok és polimerek 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn1829/ea Mezoszkopikus rendszerek fizikája 1050 150 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn183/ea Az asztrofizika megfigyelési módszerei 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn185/ea Szerkezetvizsgálati módszerek 1260 540 180 #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn187/ea Soktestprobléma II. 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn188/ea Kvantumjelenségek elmélete 1350 450 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn221/gy Kísérleti fizika (elektrodinamika) GY 1105,263158 931,5789474 663,1578947 236,8421053
fffn222/gy Elektronika GY 1668,75 1425 993,75 337,5
fffn241/gy Elektrodinamika GY 1750 1550 950 250
fffn261/gy Statisztikus fizika GY 1657,894737 1326,315789 757,8947368 189,4736842
fffn421/gy Elektronika laboratórium 2250 1612,5 637,5 75
fffn441/gy Klasszikus fizika laboratórium 2475 1125 150 #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn461/gy Magfizika és szilárdtestfizika laboratóriumi gyakorlat 3300 1425 225 #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn881/gy Diplomamunka konzultáció I. 1657,894737 #ZÉRÓOSZTÓ! 236,8421053 78,94736842
fffn9a19/ea A lakható Világegyetem 933,3333333 466,6666667 133,3333333 #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9a29/ea Rezgések és hullámok II. 1080 480 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9a35/ea Neutronok a Természetben 800 200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9a38/ea Extragalaktikus asztrofizika II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9a39/ea Nukleáris szilárdtestfizika I. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9a45/gy Asztrofizika szeminárium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9a49/gy Atomfizikai feladatmegoldó szeminárium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9b10/ea A lézer-csipesz és optikai hullámvezetok biológiai alkalmazá 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9b11/ea Biofizikai problémák 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9b13/ea A látás biofizikája II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9b42/gy Biofizika szeminárium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9e25/ea Lie-csoportok elmélete 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9e37/ea Rendezetlen hálózatok II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9e45/gy Statisztikus fizika szeminárium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9e69/ea Teljesen integrálható klasszikus térelméleti modellek I. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9g33/ea Alacsony homérsékletek fizikája II. 750 150 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9g34/ea A termodinamika kísérleti alapjai II. 720 120 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9g44/gy Statisztikus fizika szeminárium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9k09/ea Statisztikus kvantumoptika I. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9k13/ea Csapdába zárt atomrendszerek II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9k16/ea Kvantuminformáció-elmélet 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9k17/ea Dinamikai kritikus jelenségek 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9k18/ea Csillagászati adatbázisok 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9k43/gy Elméleti fizika szeminárium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9k44/gy Szilárdtestfizika szeminárium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9k45/gy Kommunikációs hálózatok szeminárium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fffn9k46/gy Asztrofizikai szeminárium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ffin221/gy Kísérleti fizika (elektrodinamika) GY 1050 700 350 100
ffin421/gy Információtechnológiai laboratórium I. 1866,666667 1066,666667 533,3333333 133,3333333
fftn041/ea Kísérleti fizika szigorlat 1125 960 720 285
fftn081/ea Elméleti fizika szigorlat 1145,454545 763,6363636 381,8181818 163,6363636
fftn121/ea Kísérleti fizika (mechanika és hotan) EA 2037,209302 1506,976744 976,744186 306,9767442
fftn141/ea Kísérleti fizika (elektromágnesesség & optika) EA 1746 1548 1224 522
fftn142/ea Mechanika EA. 1141,935484 870,9677419 483,8709677 154,8387097
fftn161/ea Kvantummechanika EA 2181,818182 1636,363636 1036,363636 381,8181818
fftn183/ea A fizika tanítása 1071,428571 642,8571429 171,4285714 #ZÉRÓOSZTÓ!
fftn221/gy Kísérleti fizika (mechanika és hotan) GY 1017,391304 756,5217391 534,7826087 195,6521739
fftn241/gy Kísérleti fizika (elektromágnesesség & optika) GY 1117,647059 976,4705882 729,4117647 270,5882353
fftn242/gy Mechanika GY. 548,2758621 455,1724138 310,3448276 103,4482759
fftn261/gy Kvantummechanika GY 1075 700 275 50
fftn282/gy Elemi fizika 1050 562,5 112,5 #ZÉRÓOSZTÓ!
fftn421/gy Fizikai alapmérések 933,3333333 520 213,3333333 26,66666667
fftn441/gy Elektronika laboratórium 2280 2040 1120 160
fftn451/gy Klasszikus fizikai laboratórium 2228,571429 1542,857143 514,2857143 #ZÉRÓOSZTÓ!
fftn461/gy Modern fizika laboratórium 2266,666667 1400 333,3333333 #ZÉRÓOSZTÓ!
fftn481/gy Magfizika laboratórium 927,2727273 381,8181818 54,54545455 #ZÉRÓOSZTÓ!
fftn482/gy Demonstrációs laboratórium 1453,846154 553,8461538 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fftn9a34/ea A termodinamika tanítása 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fftn9e66/ea Molekulafizika II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fftn9g08/ea Mindennapok fizikája 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fftn9g29/ea Fejezetek a magyarországi fizika kultúrtörténetébol 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fftn9g31/ea Fizika az élovilágban 720 120 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fftn9g32/ea Fizika a természetben II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fftn9g36/ea Mérésvezérlés II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fftn9g37/ea Szupravezetés technikai kérdései II. #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fftn9g38/ea Alacsonyhomérséklet technika II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ffxn0meh/ea Mechanika EA #ZÉRÓOSZTÓ! 1500 900 300
ffxn1ato/ea Atomfizika EA #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 1350 450
ffxn1edi/ea Elektrodinamika EA #ZÉRÓOSZTÓ! 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ffxn1mat/ea Matematika a fizikához EA #ZÉRÓOSZTÓ! 400 #ZÉRÓOSZTÓ! 100
ffxn2ato/gy Atomfizika GY #ZÉRÓOSZTÓ! 900 #ZÉRÓOSZTÓ! 300
ffxn2mat/gy Matematika a fizikához GY #ZÉRÓOSZTÓ! 800 #ZÉRÓOSZTÓ! 200
ffxn2meh/gy Mechanika GY. #ZÉRÓOSZTÓ! 800 200 #ZÉRÓOSZTÓ!
ffxn4ele/gy Elektromosságtan laborgyakorlat 1028,571429 471,4285714 #ZÉRÓOSZTÓ! 42,85714286
ffxn4hot/gy Hotan laborgyakorlat 1153,846154 1015,384615 692,3076923 230,7692308
ffxn4meh/gy Mechanika laborgyakorlat 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ffxn4opt/gy Optika labor 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ffxn4szm/gy Szakmódszertan labor (TFK) 900 #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
ffxn5szm/gy Szakmódszertan szeminárium 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fggn8201/ea Fizika II. 2165,853659 1814,634146 1375,609756 526,8292683
fggn9g67/ea Holdkozetek és meteoritok 1036,363636 763,6363636 545,4545455 218,1818182
fi810nov11/ea Növényélettan 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fi811seb01/ea Sejtbiológia EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fi821seb01/gy Sejtbiológia GY 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fktn1fi2/ea Fizika 2 1071,428571 771,4285714 428,5714286 128,5714286
fktn9662/ea A nukleáris tudományok alapjai 650 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 50
fktn9664/ea Elemi részecske-fizika 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
FLN-102 Filozófiai propedeutika 2. #ZÉRÓOSZTÓ! 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
FLN-105 Logika előadás 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
FLN-106.05 Modalitás: Filozófiai és logikai problémák 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
FLN-107 Episztemológia és nyelvfilozófia 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
FLN-108.01/a Nyelvfilozófiai alapfogalmak 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
FLN-112.01/a Angol nyelvű szakszövegolvasás 2. 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
FLN-120 Alapvizsga I. #ZÉRÓOSZTÓ! 1200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
FLN-203 Arisztotelész és a hellenisztikus filozófia #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
FLN-204.03 Arisztotelész 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
FLN-226.07 Etikatörténeti elemzések 2. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fmtn9g68/ea A szupravezetés gyakorlati alkalmazásai II. 1000 600 200 #ZÉRÓOSZTÓ!
fmtn9g69/ea Az abszolút zérus hőmérséklet megközelítése II. 1000 #ZÉRÓOSZTÓ! 400 #ZÉRÓOSZTÓ!
FNN-202 Finn nyelv 2. #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 1800
FNN-210 Finn-magyar nyelvhasonlítás #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
FNN-240 Finnország története 1. #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
FNN-290 Alapvizsga #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 1500
fr410kom01/ea Komplex függvények #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
FRN-2103 Francia morfoszintaxis 2. #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
FRN-2104/e Francia morfoszintaktikai gyakorlat 2. #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
FRN-2205 A XVII. századi francia irodalom története #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
FRN-2206/c XVII. századi francia irodalmi szeminárium #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
FRN-2402/b Francia nyelv- és stílusgyakorlat 4. #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ft610sza01/gy Számítástechnikai módszerek a földrajzban GY 483,8709677 280,6451613 116,1290323 19,35483871
ft611neg01/ea Negyedidôszak kutatása EA 1022,222222 644,4444444 300 77,77777778
ft612reg01/ea Regionális gazdaságföldrajz EA. 1175,342466 1035,616438 575,3424658 115,0684932
ft614hid30/ea Hidrológiai elorejelzés EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ft614reg01/ea Ázsia természetföldrajza EA 1149,295775 929,5774648 439,4366197 59,15492958
ft624reg01/gy Ázsia természetföldrajza GY 464,7887324 223,943662 71,83098592 12,67605634
ft624tal01/gy Talajföldrajz GY 1128,358209 886,5671642 582,0895522 223,880597
ft6x0hrl01/ea Hidrológia EA 857,1428571 257,1428571 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ft6x0hrl02/gy Hidrológia GY 342,8571429 42,85714286 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ft731reg01/gy Regionális gazdaságföldrajz GY 497,1428571 278,5714286 115,7142857 34,28571429
ft812gaz01/ea Gazdasági integrációk EA. 1105,263158 900 552,6315789 157,8947368
ft814reg02/gy Regionális gazdaságföldrajz GY. 366,6666667 116,6666667 83,33333333 33,33333333
ft816sza01/gy Számítástechnikai módszerek a földrajzban GY 457,8947368 236,8421053 78,94736842 #ZÉRÓOSZTÓ!
ft8x0big01/ea Biogeomorfológia EA 654,5454545 54,54545455 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ft8x0viv02/ea Vízminoségvédelem - szabályozás 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ft8x0viv03/gy Vízminoségvédelem - szabályozás GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ft8x1taj01/gy Tájökológia, tájkutatás GY 1145,454545 927,2727273 572,7272727 190,9090909
ftnn041/ea Technika I. szigorlat 900 #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
ftnn121/ea A technikai környezet II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ftnn141/ea Modern fizika 900 #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
ftnn142/ea Információtechnikai alapok II. 900 #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
ftnn143/ea Elektronika II. EA 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ftnn144/ea Anyagtechnológia II. EA #ZÉRÓOSZTÓ! 900 #ZÉRÓOSZTÓ! 300
ftnn145/ea Energetika II. EA 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 300
ftnn162/ea Technikatörténet EA 1200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ftnn163/ea Ember és technika I. 1200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ftnn165/ea A technika tanítása II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ftnn243/gy Elektronika II. GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ftnn244/gy Anyagtechnológia II. GY #ZÉRÓOSZTÓ! 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
ftnn245/gy Energetika II. GY #ZÉRÓOSZTÓ! 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
ftnn262/gy Technikatörténet GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ftnn281/gy Géprendszertan II. GY 1050 450 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ftnn701/gy Szakdolgozati konzultáció 1500 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ftnn9g39/ea Szupravezetés II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ftnn9g63/ea Környezetgazdálkodás és technológia II. 800 #ZÉRÓOSZTÓ! 200 #ZÉRÓOSZTÓ!
fttn161/ea Kommunikációs és informatikai rendszerek I. 1066,666667 666,6666667 266,6666667 66,66666667
ftu13sza01/gy Szakdolgozati szeminárium #ZÉRÓOSZTÓ! 3000 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
fvvn1fi2/ea Fizika (2) #ZÉRÓOSZTÓ! 2833,333333 2166,666667 833,3333333
fvvn9b05/ea Válogatott fejezetek a fizikából II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gaan1016/ea Földtörténet 585,3658537 490,2439024 292,6829268 87,80487805
ge0x0q5021/gy Programozási problémák a meteorológiában 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ge410kem02/gy Kémiai analízis gyakorlat #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 900
ge615dif01/ea Differenciálegyenletek geológusoknak GY 697,0588235 97,05882353 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ge810dia01/ea Diagenezis 991,3043478 #ZÉRÓOSZTÓ! 391,3043478 #ZÉRÓOSZTÓ!
ge810geo01/gy Geostatisztika 1638 1332 954 360
ge812nye01/gy Nyersanyagkutatás I. 1730,769231 1315,384615 553,8461538 69,23076923
ge813alk01/ea Alkalmazott hidrogeológia EA 450 225 75 #ZÉRÓOSZTÓ!
ge818kor01/gy Környezetgeokémia – Talajtan GY 933,3333333 533,3333333 266,6666667 66,66666667
gf610alk01/ea Alkalmazott földtan I. 1671,428571 1285,714286 642,8571429 128,5714286
gf614mag01/ea Magfizika #ZÉRÓOSZTÓ! 1440 720 180
gg611etn01/ea Etnikumok és vallások földrajza EA 914,2857143 457,1428571 209,5238095 66,66666667
gg801szg11/tp Szakmai gyakorlat 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gg810alk11/gy Alkalmazott számítástechnika II. GY. 1111,111111 755,5555556 333,3333333 88,88888889
gg812koz01/ea Közigazgatás EA. 1000 581,8181818 200 18,18181818
gg823fol01/gy Földrajzi információs rendszerek GY 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gg826tel12/gy Településtudomány II. GY. 576,9230769 461,5384615 219,2307692 34,61538462
gg828ter11/ea Területfejlesztés II. EA. #ZÉRÓOSZTÓ! 1038,461538 692,3076923 253,8461538
ggbe1001/ea Szpeleológia 900 375 75 #ZÉRÓOSZTÓ!
ggfn1cbK/ea Kozettan és geokémia EA 981,8181818 709,0909091 436,3636364 109,0909091
ggfn1cdK/ea Szerkezetföldtan 1145,454545 981,8181818 545,4545455 109,0909091
ggfn2cbK/gy Kozettan és geokémia GY. 818,1818182 327,2727273 163,6363636 54,54545455
gggn 9908/ea Földtani természetvédelem társadalmi jelentosége 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn 9909/gy Digitális fotó és képfeldolgozás 800 200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn 9910/gy Táblázatkezelés geológusoknak 771,4285714 257,1428571 85,71428571 #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn1402e/ea Magyarország osmaradványai EA. 581,25 468,75 262,5 75
gggn1402gy/gy Magyarország osmaradványai GY. #ZÉRÓOSZTÓ! 825 225 #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn1502/ea Környezetföldtan 1164 936 420 48
gggn1601/ea Szerves geokémia 1094,117647 705,8823529 247,0588235 35,29411765
gggn2801/ea Geomatematika 860,8695652 417,3913043 260,8695652 104,3478261
gggn4401/gy Ásványhatározás és muszeres anyagvizsgálat II 1285,714286 450 64,28571429 #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn4601/gy Földtani térképezés és szerkesztés 1759,090909 1431,818182 818,1818182 245,4545455
gggn8201/gy Ásványtan II.GY #ZÉRÓOSZTÓ! 1734,146341 1360,97561 526,8292683
gggn8201e/ea Ásványtan II.EA 2290,909091 1963,636364 1600 727,2727273
gggn8202e/ea Osállattan EA. 1040 586,6666667 160 13,33333333
gggn8202gy/gy Osállattan GY. 1009,090909 586,3636364 218,1818182 40,90909091
gggn8401/ea Általános (Elemzo) földtan II 1429,411765 847,0588235 423,5294118 105,8823529
gggn8401gy/gy Általános (Elemzo) földtan II 1043,478261 730,4347826 391,3043478 104,3478261
gggn8402e/ea Osnövénytan EA. 559,4594595 445,9459459 267,5675676 81,08108108
gggn8402gy/gy Osnövénytan GY. 553,8461538 415,3846154 215,3846154 53,84615385
gggn8403e/ea Kőzettan II. EA 2215,384615 1753,846154 1153,846154 415,3846154
gggn8403g/gy Kőzettan II. GY 2185,714286 1328,571429 471,4285714 128,5714286
gggn8601/ea Földtörténet II. EA 2112 1392 576 96
gggn8601gy/gy Földtörténet II. GY 1107,692308 900 484,6153846 92,30769231
gggn8602e/ea Geokémia II. EA 1028,571429 828,5714286 514,2857143 114,2857143
gggn8602e2/ea Geokémia II. EA. 1757,142857 1200 471,4285714 128,5714286
gggn8602g/gy Geokémia II. GY 1285,714286 385,7142857 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn8602g2/gy Geokémia II. GY. 1690,909091 600 109,0909091 #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn8603/ea Szerkezetföldtan 992,3076923 623,0769231 346,1538462 115,3846154
gggn8603gy/gy Szerkezetföldtan 1111,111111 955,5555556 622,2222222 177,7777778
gggn8604e/ea Teleptan I. EA 1114,285714 800 457,1428571 171,4285714
gggn8604gy/gy Teleptan I. GY 1057,142857 542,8571429 85,71428571 #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn8606e/ea Alkalmazott hidrogeológia EA #ZÉRÓOSZTÓ! 1028,571429 428,5714286 #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn8606gy/gy Alkalmazott hidrogeológia GY 1000 633,3333333 266,6666667 33,33333333
gggn8901/ea Alpok-Kárpátok földtana 939,1304348 547,826087 234,7826087 26,08695652
gggn9202/ea Magyarország ásványai I. 1000 760 440 80
gggn9299/ea Magyarország ásványai II. 709,0909091 109,0909091 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn9401/ea Vulkanológia EA 880 480 240 40
gggn9404/ea Földtani térképfajták 900 450 150 #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn9512/ea Az archeometria geológiai vonatkozásai EA 1000 400 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn9513/ea Holdkőzetek és meteoritok; anyagvizsg. a Naprendszerben 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn9605/ea A földköpeny geokémiai fejlődése EA 700 100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn9606/ea Magmás petrogenezis EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn9610/ea A pegmatitok ásvány-kőzettana és geokémiája EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn9611/ea Dinoszauruszok és osmadarak 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn9614/ea A rétegtan alapjai, rétegtani osztályozási módszererek 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn9708/gy Térinformatika geológusoknak 685,7142857 85,71428571 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn9731/ea Oslénytani munkamódszerek #ZÉRÓOSZTÓ! 840 240 #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn9732/ea Paleobotanikai muhely-paleozoikum-mezozoikum 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn9734/ea Paleozói és mezozói kagylók paleobiológiája 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn9735/ea Mezozóos foraminifera vizsgálatok 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn9903/ea Az oskori fémnyersanyagok kutatása 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn9904/ea Bevezetés az archeogeológiába #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gggn9999/sz Geológia III (Alkalmazott földtan) szigorlat 2657,142857 1200 342,8571429 #ZÉRÓOSZTÓ!
ggkt1010/ea Kárpáti tájakon 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gglt1003/ea Válogatott fejezetek a lemeztektonika tárgykörébol 900 480 240 60
ggmf1008/gy Magyarország földtana GY 555 360 105 #ZÉRÓOSZTÓ!
ggmf1009/ea Magyarország földtana EA 1000 666,6666667 366,6666667 100
ggmo1006/gy Magyarország regionális földtana GY 471,4285714 171,4285714 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ggmo1007/ea Magyarország regionális földtana EA 1080 720 330 90
ggor1004/ea Az osföldrajzi rekonstrukció módszertana 960 480 120 #ZÉRÓOSZTÓ!
ggts1011/ea Földtani térképolvasás és térképszerkesztés 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ggu10glo11/ea Globális környezeti változások EA #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ggu11taj01/ea Tájvédelem, tájelemzés, tájértékelés EA 857,1428571 342,8571429 85,71428571 #ZÉRÓOSZTÓ!
ggu11ter11/gy Természetföldrajzi tematikus térképezés 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ggu21taj01/gy Tájvédelem, tájelemzés, tájértékelés GY 1114,285714 600 85,71428571 #ZÉRÓOSZTÓ!
gszi9999/sz Geológia II. szigorlat #ZÉRÓOSZTÓ! 1200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
gvvn9002/ea Geokémia 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
hlln68701 Hidrológia nyári terepgyak. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
iaan3005/gy Informatika 1563,157895 805,2631579 189,4736842 47,36842105
iafn141/ea Számítógéphálózatok EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
iafn241/gy Számítógéphálózatok GY 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
iccn3sz2/gy Számítástechnika 2. 1478,571429 1092,857143 642,8571429 128,5714286
iccn3sz4/gy Számítástechnika 4. 1440 720 270 90
iccn8ic2/gy Informatika a csillagászatban 2. 1200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ieen34ia/gy Informatika 2 1061,538462 876,9230769 646,1538462 230,7692308
ieen37iag/gy Informatika 3gy 2000 1133,333333 400 66,66666667
ifin821/ea Operációs rendszerek 2080 1520 1040 400
Ik-A-4-2/ea Olvasáslélektan, olvasáspedagógia #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
IK-A-6-2/ea Írás-, könyv-, könyvtár- és sajtótörténet #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600
IKI-9016/gy Valós ideju 3D-s grafika 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-ABEG/gy Adatbáziskezelés EA+GY 3227,586207 1986,206897 682,7586207 124,137931
IKI-ABFG/gy Adatkezelés - XML 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-AE2E/ea Alkalmazott elektronika EA. 923,0769231 553,8461538 323,0769231 92,30769231
IKI-AE2G/gy Alkalmazott elektronika GY 1036,363636 709,0909091 272,7272727 #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-AKFG/gy Adatbáziskezelés az iskolában GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-AM2EG/gy Az informatika alkalmazás-módszertana EA+GY 2564,516129 1790,322581 870,9677419 145,1612903
IKI-AP1EG/gy Alkalmazói programrendszerek EA+GY 2445,205479 1458,90411 636,9863014 123,2876712
IKI-EL1E/ea Elektronika EA. 1147,826087 982,6086957 669,5652174 234,7826087
IKI-EL1G/gy Elektronika GY. 1150,684932 1043,835616 772,6027397 279,4520548
IKI-FR1G/gy A fraktálok világa I. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-GYT2/gy Gyakorló tanítás - informatika (7 kredit) 2100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-HT1G/gy HTML szerkesztés (kezdoknek) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-IPR2G/gy Programozási módszertan 2. GY 3436,363636 2781,818182 1554,545455 409,0909091
IKI-ITA/gy Az informatika tanítása 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-KIHG/gy Kiadványszerkesztés GY 750 150 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-LH1E/gy Linux haladóknak 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-LK1E/ea Linux kezdoknek 650 50 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-M12E/ea Matematika I. EA #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-M12G/gy Matematika I. GY #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-M22E/ea Matematika II. EA #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 1000 400
IKI-M22G/gy Matematika II. GY #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 1000 400
IKI-MAAG/gy Matematikai alkalmazói rendszerek GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-MI1E/ea Mesterséges Intellingencia I. (vizsgakurzus) #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-MI2E/ea Mesterséges intelligencia II. E 1015,384615 553,8461538 184,6153846 46,15384615
IKI-MOAG/gy Számítógép a matematika órán GY 866,6666667 266,6666667 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-MSAG/gy Matematikai segédprogramok GY 900 #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-NA2G/gy Numerikus analízis II GY 1125 975 825 375
IKI-NREG/ea Nagyszámítógépes rendszerek GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-OAM4/sz Informatika alkalmazásai szigorlat 1390,909091 654,5454545 163,6363636 #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-OECG/gy Oktatóprogramok értékelése GY 675 75 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-OK2G/ea Az informatika oktatása  EA+GY 830,7692308 369,2307692 184,6153846 46,15384615
IKI-OPR4/sz Programozási módszertan szigorlat 1641,176471 1164,705882 555,8823529 132,3529412
IKI-OTCG/gy Oktatóprogramok tervezése GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-P1DE/ea Programozási nyelvek I. EA 1100 #ZÉRÓOSZTÓ! 700 200
IKI-P1DG/gy Programozási nyelvek I. GY 1542,857143 #ZÉRÓOSZTÓ! 900 257,1428571
IKI-P3DG/gy Programozási nyelvek III. GY 1125 750 375 150
IKI-PLEG/gy Programozható lego-elemek GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-PN2E/ea Programozási nyelvek II. EA 1000 600 266,6666667 66,66666667
IKI-PN2G/gy Programozási nyelvek II. GY 1677,272727 1390,909091 818,1818182 204,5454545
IKI-PR2E/ea Programozási módszertan 2. EA 942,8571429 590,4761905 380,952381 133,3333333
IKI-PR4G/gy Programozási módszertan 4. EA+GY 2766,666667 2333,333333 1433,333333 366,6666667
IKI-RGEG/gy Rendszergazdai ismeretek GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-T2BG/gy Távoktatás GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-TK14015/gy Videós óraelemzés 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-TK1405/gy A tanulási-tanítási folyamat regulációja 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-TK1412/gy Emberi gondolkodás 800 200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-VB1G/gy Visual Basic 1 900 #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-VC1/gy Visual C# GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-W0H/gy Web animáció GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-WAIEG/gy Web adatbázis programozás EA+GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-WGEG/gy Web-grafika (VRML) GY 800 300 100 #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-WKE/ea Windows 2000 rendszeradmin kezdo 771,4285714 171,4285714 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKI-WP1IEG/gy Web programozás I. GY 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 300
IKI-WSEG/gy Web-szerkesztés EGY 1000 #ZÉRÓOSZTÓ! 600 200
IKP-10PD2E/ea Parciális differenciálegyenletek 2. EA 900 #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-10PD2G/gy Parciális differenciálegyenletek 2. GY 1000 600 200 #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-13TR2G/ea Transzformációk az alkalmazott matematikában EA #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-15SZIE/ea Számviteli ismeretek EA #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-15SZIG/gy Számviteli ismeretek GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-16VNYE/ea A véleménynyilvánítás joga EA 1107,692308 830,7692308 369,2307692 46,15384615
IKP-8AKE/ea Algebrai kódoláselmélet EA #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-8KA2E/ea Komputeralgebra EA 800 #ZÉRÓOSZTÓ! 266,6666667 66,66666667
IKP-8KRE/ea Rejtjelzés EA 750 150 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-8VTE/ea Véges testek EA #ZÉRÓOSZTÓ! 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-9096/ea Statisztikai módszerek a gépi tanulásban: Bevezetés 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-9098/ea Modern elméletek az informatikában I. /EC 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-AN2E/ea Analízis 2. EA #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 900 300
IKP-AN2G/gy Analízis 2. GY #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-ANY1E/ea Formális nyelvek és automaták EA 1160 1080 920 400
IKP-ANY1G/gy Formális nyelvek és automaták GY 1163,636364 1072,727273 836,3636364 327,2727273
IKP-ASZ2E/ea Algoritmusok és adatszerkezetek II. EA #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 1000 400
IKP-ASZ2G/gy Algoritmusok és adatszerkezetek II. GY #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-BM2E/ea Bevezetés a matematikába 2. EA 1050 750 450 150
IKP-BM2G/gy Bevezetés a matematikába 2 GY 900 #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-BP2E/ea Bevezetés a programozáshoz II. EA #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-BP2G/gy Bevezetés a programozáshoz II. GY #ZÉRÓOSZTÓ! 1200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-EA1EG/gy Elemi alkalmazások fejlesztése I. EA+GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-EBP2E/ea Bevezetés a programozáshoz 2. EA #ZÉRÓOSZTÓ! 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-EBP2G/gy Bevezetés a programozáshoz 2. GY 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-ELA1G/gy Lineáris algebra és geometria I. GY #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-EMIE/ea Mesterséges intelligencia EA 1800 #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-ESZFE/ea Számítógépek felépítése EA #ZÉRÓOSZTÓ! 1620 #ZÉRÓOSZTÓ! 720
IKP-LA2E/ea Lineáris algebra és geometria II. EA 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 300
IKP-LA2G/gy Lineáris algebra és geometria II. GY 1000 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 400
IKP-LOGE/ea Logikai alapok a programozáshoz EA #ZÉRÓOSZTÓ! 900 #ZÉRÓOSZTÓ! 300
IKP-LOGG/gy Logikai alapok a programozáshoz GY 525 300 75 #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-NY2EG/gy Programozási nyelvek II. EA+GY #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 1200
IKP-PKEG/gy Programozási környezet EA+GY 1200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKP-SZFE/ea Számítógépek felépítése EA #ZÉRÓOSZTÓ! 1620 1080 360
IKP-SZHE/ea Számítógépes hálózatok EA 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 300
IKSalkT42G/gy Számítástechnika alkalmazása (EXC 2) GY (TFK) 800 300 100 #ZÉRÓOSZTÓ!
IKSalkT53E/ea Számítástechnika alkalmazása (Adatbáziskezelés) EA (TFK) 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKSalkT53G/gy Számítástechnika alkalmazása (Adatbáziskezelés) GY (TFK) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKSarch21/ea Architektúra (TFK) EA 1172,727273 1063,636364 709,0909091 218,1818182
IKSfakN21G/gy Problémamegoldás GY 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKSfakT21G/gy Programozási módszerek fakultáció (TFK) 1050 800 550 200
IKSfakT63G/gy Speci: DELPHI (TFK) 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 300
IKShloz41E/ea Hálózat EA (TFK) 700 #ZÉRÓOSZTÓ! 100 #ZÉRÓOSZTÓ!
IKShloz41G/gy Hálózat GY (TFK) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKSisks82G/gy Iskolai számítástechnika (TFK) GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKSiszg62G/gy Számítógép az iskolában GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKSitan62E/ea Informatika tanítása EA (TFK) 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKSitan62G/gy Informatika tanítása GY (TFK) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKSprmT22E/ea Programozási módszerek EA (TFK) 1050 850 550 150
IKSprmT22G/gy Programozási módszerek GY (TFK) 1050 800 550 200
IKSprny22E/ea Programozási nyelvek (PAS) EA (TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! 578,5714286 492,8571429 214,2857143
IKSprny22G/gy Programozási nyelvek (PAS) GY (TFK) 1735,714286 1542,857143 1350 642,8571429
IKSprny44E/ea Programozási nyelvek: LOGO EA (TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! 500 350 150
IKSprny44G/gy Programozási nyelvek: LOGO GY (TFK) 1671,428571 1157,142857 514,2857143 128,5714286
IKSspec83E/ea Köt. speci (log. ját., WEB) (TFK) 800 200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IKSspec83G/gy Köt. speci (probl. mego.) GY 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IK-T-1-1/gy Bibliográfiai leírás, katalogizálás #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IK-T-1-3/gy Bibliográfiai leírás, katalogizálás #ZÉRÓOSZTÓ! 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
IK-T-2-1/gy Osztályozási rendszerek #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
IK-T-2-3/gy Osztályozási rendszerek 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
IK-T-3-3/ea Könyvtárügy, könyvtártan 1000 600 #ZÉRÓOSZTÓ! 200
IK-T-5-1/gy Tájékoztatás, információforrások #ZÉRÓOSZTÓ! 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
IK-T-6-1/gy Adatbázis-építés, kezelés 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
iktn3in2/gy Számítástechnika GY 1033,846154 618,4615385 221,5384615 36,92307692
iktn3kéi/gy Kémiai számítástechnika 750 150 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
iltn44311/gy Számítógépes prezentációs technikák 814,2857143 321,4285714 128,5714286 21,42857143
imta8st2/gy Számítástechnika GY 2000 1200 400 #ZÉRÓOSZTÓ!
imtn8st2/gy Informatika II. EA+GY 1490,625 970,3125 520,3125 140,625
it217veg01/gy Véges matematika 1575 900 #ZÉRÓOSZTÓ! 225
it611sza01/ea Számításelmélet (III. info tanar, kotelezo) 1100 800 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
ivvn3in2/gy Számítástechnika (2) EA+GY 934,4262295 521,3114754 285,2459016 98,36065574
ivvn3ki2/gy Kémiai számítástechnika (2) 1092,307692 753,8461538 369,2307692 107,6923077
ivvn9382/ea Az Origin szoftver használata és programozása 646,1538462 #ZÉRÓOSZTÓ! 46,15384615 #ZÉRÓOSZTÓ!
ivvn9383/ea Origin haladóknak 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
J1:AJ (3) Alkotmányjog (3) #ZÉRÓOSZTÓ! 1500 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
J1:BJ (2) Büntetőjog (2) #ZÉRÓOSZTÓ! 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
J1:CSJ (1) Családi jog (1) #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600
J1:EKP (1) Európai közjog és politika (1) #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
J1:ETI (1) Etika (1) #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
J1:JSZ (2)koll. Jogszociológia (2) #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
J1:KGTÁ (1):14 Környezet management (német nyelven) #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
J1:KIG (1) Közigazgatási jog (1) 1200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
J1:KR (2) Kriminológia (2) #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
J1:PJ(ae):03 Összehasonlító polgári jog 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
J1:POL (2) Politológia (2) #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
J1:STA(ae):03 Jogi informatika 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
J1:xFAK(2 ó.):074 Latin nyelvvizsga előkészítő 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
J1:xFAK(2 ó.):135 Jogbölcselet 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kaan1006/ea Bevezetés a kémiába EA 1575 1084,090909 572,7272727 163,6363636
kaan1008/ea Analitikai kémia EA (vizsgakurzus) 1145,454545 981,8181818 600 163,6363636
kaan1019/ea Szerves és biokémia 1500 900 450 150
kaan1030/ea Környezetkémia 1753,846154 1569,230769 1061,538462 346,1538462
kaan1038/ea Környezettechnológia 1590 1080 480 90
kaan4007/gy Bevezetés a kémiába GY 861,8181818 403,6363636 163,6363636 21,81818182
kaan4020/gy Szerves és biokémia gyakorlat 1114,285714 #ZÉRÓOSZTÓ! 771,4285714 257,1428571
kbbn1005/ea Kolloidkémia 1166,666667 1033,333333 666,6666667 200
kbbn1101/ea Általános kémia I. EA (vizsgakurzus) 2188,235294 1835,294118 1270,588235 423,5294118
kbbn1202/ea Analitikai kémia EA 2346,428571 2175 1617,857143 589,2857143
kbbn1203/ea Szerves kémia I. 2611,111111 1736,111111 847,2222222 222,2222222
kbbn1fke/ea Fizikai kémia EA. 2882,978723 2351,06383 1393,617021 425,5319149
kbbn4005/gy Szerves kémiai elválasztástechnikai és spektroszkópiai gyako 1545,652174 997,826087 489,1304348 136,9565217
kbtn1203/ea Szerves kémia 2171,428571 1657,142857 1085,714286 400
keen14ai/ea Kémia EA 1173,913043 1121,73913 965,2173913 417,3913043
keen24ai/gy Kémia GY 1175 1075 775 275
kfen422/gy A fizikai kémia alapjai GY #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600
kffn121/ea Kémia - Fejezetek a fizikai-kémiából 1061,538462 876,9230769 692,3076923 276,9230769
kffn122/ea Szerves és biokémiai ismeretek 977,7777778 644,4444444 355,5555556 88,88888889
kggn8201/ea Szervetlen kémia 1076,923077 892,3076923 707,6923077 292,3076923
kggn8202/gy Szervetlen kémia GY 1671,428571 1392,857143 814,2857143 192,8571429
kktb0sz1/sz Általános és szervetlen kémia szigorlat 800 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 200
kktb0sz3/ea Szerves kémia szigorlat #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
kktn0sz1/ea Általános és szervetlen szigorlat 933,3333333 #ZÉRÓOSZTÓ! 533,3333333 200
kktn0sz3/ea Szerves kémiai szigorlat 1000 466,6666667 66,66666667 #ZÉRÓOSZTÓ!
kktn1fk2/ea Fizikai kémia 1575 #ZÉRÓOSZTÓ! 1012,5 337,5
kktn1kt1/ea Kémiai technológia 1725 1350 825 300
kktn1ktö/ea A kémia története 1105,263158 789,4736842 410,5263158 126,3157895
kktn1ss2/ea Szerves kémia (2) 2200 1800 800 #ZÉRÓOSZTÓ!
kktn2km3/gy Feladatmegoldások tanítása GY 1500 700 #ZÉRÓOSZTÓ! 100
kktn4an3/gy Analitikai kémia labor 2 GY 2750 2250 1500 500
kktn4ko2/gy Kolloidkémia labor és demonstrációs GY. 927,2727273 327,2727273 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kktn4kt3/gy Kémiai technológiai laboratóriumi gyakorlatok 1718,181818 900 81,81818182 #ZÉRÓOSZTÓ!
kktn4ss4/gy Szerves kémia LABOR 2538,461538 1269,230769 346,1538462 115,3846154
kktn8042/gy Szaklaboratóriumi gyakorlat (2) 3000 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kktn8072/gy Szerves kémiai szaklaboratóriumi gyakorlat 2400 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kktn8km2/gy A kémiatanítás módszertana 2 GY 1725 1200 600 225
kktn9259/ea Válogatott fejezetek a kvantumkémiából 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kktn9393/ea Internet és multimédia a kémiaoktatásban (2) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kktn9403/ea Környezetkémia II. 675 75 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kktn9451/ea A környezet kémiai károsodása és védelme 1050 712,5 337,5 75
Kktn9504/ea Határfelületek biokémiája 709,0909091 109,0909091 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kktn9601/ea Nukleáris szerkezetvizsgáló módszerek 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kktn9653/ea Bevezetés a nukleáris környezetvédelembe 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kktn9661/ea Kozmokémia 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kktn9703/ea Bioorganikus kémia #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kkx11fk12/ea Fizikai kémia  EA  I. (TFK) 1718,181818 1472,727273 900 245,4545455
kkx11it16/ea Kémiai technológia EA  I. (TFK) 1133,333333 600 66,66666667 #ZÉRÓOSZTÓ!
kkx11ok14/ea Szerves kémia EA  I. (TFK) 1554,545455 1145,454545 736,3636364 245,4545455
kkx12gk22/gy Általános kémia számolási gyakorlat II. (GY) (TFK) 576,9230769 484,6153846 369,2307692 161,5384615
kkx14ak16/gy Mennyiségi analitika laboratóriumi gyakorlat GY (TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! 1600 900 200
kkx14as12/gy Anyagszerkezet laboratóriumi gyakorlat (GY) (TFK) 1641,176471 1058,823529 317,6470588 #ZÉRÓOSZTÓ!
kkx14ik14/gy Szervetlen kémia laboratóriumi gyakorlat  I.  (GY) (TFK) 2200 1500 600 100
kkx14tp16/gy Kémia tantárgypedagógia laboratóriumi gyakorlat GY (TFK) 1700 1000 200 #ZÉRÓOSZTÓ!
kkx15at12/gy Ásványtan-kozettan  GY (TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! 1080 300 120
kkx15tp16/gy Kémia tantárgypedagógia szeminárium  GY (TFK) 1000 600 200 #ZÉRÓOSZTÓ!
kkx1xik04/ea Szervetlen kémia szigorlat 1718,181818 1309,090909 736,3636364 245,4545455
komgyak/ea Kommunikációs gyakorlat #ZÉRÓOSZTÓ! 1000 400 #ZÉRÓOSZTÓ!
komgyak/gy Kommunikációs gyakorlat 800 200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kornyszd/gy Környezettan szakdolgozati munka 1800 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kornytech/sz Környezetkémia-környezettechnológia szigorlat #ZÉRÓOSZTÓ! 1114,285714 771,4285714 257,1428571
KÖ-496 Szakdolgozati szakkollégium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn0sz1/ea Fizikai kémia szigorlat 1100 775 350 75
kvvn0sz2/ea Szervetlen kémia szigorlat 1020 780 510 150
kvvn0sz3/ea Szerves kémia szigorlat 960 540 270 90
kvvn0sz4/ea Analitikai kémia szigorlat 964,2857143 578,5714286 235,7142857 21,42857143
Kvvn0sz5/sz Kémiai technológia és kolloidika szigorlat 800 200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn1ák1/ea Általános kémia EA #ZÉRÓOSZTÓ! 2934,782609 2021,73913 586,9565217
kvvn1bio/ea Biokémia 983,3333333 583,3333333 316,6666667 116,6666667
kvvn1elm/ea Elméleti kémia 2485,714286 1714,285714 985,7142857 257,1428571
kvvn1fk3/ea Fizikai kémia (2) 1638,461538 1153,846154 576,9230769 161,5384615
kvvn1ko1/ea Kolloidok és makromolekulák (1) 900 378,2608696 78,26086957 #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn1kör/ea Környezetkémia 1025,806452 638,7096774 270,9677419 58,06451613
kvvn1kt1/ea Kémiai technológia 1628,571429 1200 728,5714286 257,1428571
kvvn1mun/ea Kémiai biztonságtechnika (munkavédelem) 881,6326531 379,5918367 122,4489796 24,48979592
kvvn1sn2/ea Szervetlen kémia (2) 1620 1200 680 200
kvvn1ss1/ea Szerves kémia (1) 2213,793103 1737,931034 1034,482759 310,3448276
kvvn1tsz/ea Természetes szénvegyületek 1634,210526 1255,263158 781,5789474 260,5263158
kvvn4051/gy Környezetanalízis-környezettechnológia speciális labor 2520 420 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn4053/gy Nmr-, tömegspektroszkópia, elválasztástechnika spec. labor 2100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn4055/gy Röntgen-, elektron-diffrakció, molekulagrafika, foly. szerk. 2100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn4151/gy Szervetlen és fémorganikus speciális labor 2100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn4152/gy Környezeti kémia speciális labor 2100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn4251/gy Számítógépes szerkezetkutatás labor (2) (spec.lab.) 2100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn4351/gy Fizikai kémiai speciális labor 2100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn4451/gy Kémiai technológia speciális labor 2100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
Kvvn4551/gy Kolloidika speciális labor 2100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn4751/gy Szerves kémiai speciális gyakorlat 2800 933,3333333 233,3333333 #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn4752/gy Szerves kémiai spektroszkópia és elválasztástechnika gyakorl 2100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn4851/gy Analitikai kémia speciális gyakorlatok 2100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn4ÁK2 Általános kémia labor #ZÉRÓOSZTÓ! 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn4an2/gy Analitikai kémia LABOR GY 3840 3000 1920 660
kvvn4an4/gy Muszeres analitika labor 3000 1500 360 60
kvvn4fk6/gy Fizikai kémia LABOR (1) 2817,073171 2341,463415 1243,902439 219,5121951
Kvvn4ko3/gy Kolloidika labor 1954,285714 857,1428571 102,8571429 #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn4kt3/gy Kémiai technológia labor 1718,918919 518,9189189 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn4mk2/gy Magkémia labor 1005,882353 652,9411765 388,2352941 141,1764706
kvvn4sn3/gy Szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlat GY 3594,915254 2633,898305 1744,067797 605,0847458
kvvn4sn4/gy Szervetlen és fémorganikus labor GY 2605,263158 1500 394,7368421 #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn6010/gy Nyári szakmai gyakorlat 2100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn6020/gy Nyári szakmai gyakorlat 2100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn6030/gy Nyári szakmai gyakorlat 2100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn6040/gy Nyári szakmai gyakorlat 2100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn6060/gy Nyári szakmai gyakorlat 2100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn6070/gy Nyári szakmai gyakorlat 2100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn6080/gy Nyári szakmai gyakorlat: 2100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn7012/ea Szaklaboratóriumi gyakorlat (2) (Áltkém. Tsz.) 3000 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn7042/gy Szaklaboratóriumi gyakorlat (2) (Kémtech.Tsz.) 3000 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn7082/gy Szaklaboratóriumi gyakorlat (2) (Anal.Tsz.) 3000 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9101/ea Fémorganikus kémia II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9105/ea Alkalmazott fémorganikus kémia 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9153/ea A folyadékkromatográfia alapjai és alkalmazásai 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9158/ea Szilárdtestkémia, szilárdfázisú reakciók 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9172/ea Web technológiák alkalmazása a kémiában 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9174/ea Mágneses magrezonancia spektroszkópia II. 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9181/ea A gázkromatográfia alapjai és alkalmazásai 672 120 48 #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9183/ea Tömegspektrometria I. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9202/ea Molekulamodellezés 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9261/ea Elméleti módszerek a fehérjekutatásban 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9262/ea A másodkvantált formalizmus a kvantumkémiában 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9270/ea Kvantummechanikai számítások 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9271/ea Molekulamozgások kvantummechanikája II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9301/ea Elektrokémia 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9302/ea Reakciókinetika 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9369/ea Fizikai-kémiai laboratóriumi mérések elméleti háttere (2) 771,4285714 171,4285714 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9384/ea A kettosréteg szerkezete és az elektródolyamatok kinetikája 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9388/ea A lángok kémiája és fizikája 663,1578947 63,15789474 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9456/ea Makromolekuláris anyagok jellemzése kapcsolt analitikai tech 1000 400 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9457/ea Hobomlási reakciók új anyagok eloállítására és hulladékok me 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9461/ea Ciklodextrinek kémiája 840 360 120 #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9470/ea Toxikológia 900 480 180 #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9473/ea Környezeti problémák komplex kezelése 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9475/ea Légszennyezo anyagok követése monitoring rendszerekkel #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9481/ea Hidroszféra kémiája 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
Kvvn9502/ea Határfelületi kémia 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
Kvvn9553/ea A Monte Carlo számítógépes szimulációs módszer és határfelül 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
Kvvn9558/ea Nedvesedési jelenségek fizikai-kémiája 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
Kvvn9559/ea Kapillármechanika 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
Kvvn9562/ea Különleges kapilláris effektusok 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9651/ea Sugárvédelem 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9702/ea Biokémia II. 700 100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9706/ea Fizikai szerves kémia I. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9707/ea Válogatott fejezetek az szerves kémiából 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9751/ea Gyógyszeripari kutatás és fejlesztés 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9766/ea Gyógyszerek szerkezete és kutatása II. #ZÉRÓOSZTÓ! 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9768/ea Szerves kémia haladóknak 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9779/ea NMR pulzusok a szerkezetkutatásban I. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9791/ea Aszimmetriás szintézisek 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9792/ea Totálszintézisek klasszikusai 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
kvvn9852/ea Modern elektoanalitkai módszerek EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
LA-312 Latin stílusgyakorlatok 2. #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
LA-322 Auktorolvasás: Terentius #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
LA-325 Auktorolvasás: Vergilius: Georgica #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
LA-330.10 Filológiai szeminárium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
LA-344 Római irodalomtörténet 4. #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
LA-372 Antik filozófiatörténet 2. #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600
laan4026/gy Tájelemzés, tájértékelés 1133,333333 933,3333333 750 350
LAN-113 Latin nyelvtan 3. #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
LAN-114/a Latin nyelvtan 4. (mondattan) #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
LAN-123 Auktorolvasás 3. (Caesar, BG) #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
LAN-124 Auktorolvasás 4. (Ovidius, Fasti) #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
LAN-125 Auktorolvasás 5. (Vergilius, Eclogae) #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
LAN-162 Görög nyelv 2. #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 900 #ZÉRÓOSZTÓ!
LAN-199 Latin nyelvi alapvizsga #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 1500 #ZÉRÓOSZTÓ!
llln10446/ea Planetológia II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
llln18342/ea Környezetvédelem II. EA. 931,0344828 517,2413793 186,2068966 #ZÉRÓOSZTÓ!
llln18431/ea Településfejlesztés EA. 1150 875 425 100
llln18441/ea Antropogén geomorfológia EA 1028,571429 128,5714286 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
llln18453/ea Vízminoség, vízvédelem EA 1575 900 225 #ZÉRÓOSZTÓ!
llln20451/gy Környezeti hatáselemzés GY #ZÉRÓOSZTÓ! 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
llln29431/gy Területrendezés GY 912 312 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
llln64501/gy Természetföldrajzi évközi terepgyakorlat 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
llln64502/gy Társadalomföldrajzi terepgyakorlat 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
llln66503/tp Évközi szakmai gyakorlat - Magyarország 343,4782609 #ZÉRÓOSZTÓ! 43,47826087 #ZÉRÓOSZTÓ!
llln90621/ea Emberföldrajz 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
llln90629/ea Mozaikok a III. évezred küszöbén 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
llln91612/gy Infrastruktúra I. GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
llln91613/ea Település és társadalom I. EA 942,8571429 342,8571429 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
llln91617/ea Kína I. EA 975 675 525 225
llln92611/gy Regionális elemzési módszerek GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
llln92616/gy Történeti földrajz GY 771,4285714 257,1428571 85,71428571 #ZÉRÓOSZTÓ!
llln92635/ea Fejezetek az átmenet gazdaságtanából EA. 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 300
llln92636/ea A nemzetiségek helyzete Szlovákiában EA 1039,02439 600 175,6097561 14,63414634
llln92638/gy Tervezés és programozás a területfejlesztésben és környezetv 900 400 100 #ZÉRÓOSZTÓ!
llln92651/gy Migráció II. GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
llln92653/gy Regionális politika az Európai Unióban GY 800 200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
lltn04221/sz Általános földrajz szigorlat 2273,684211 1800 994,7368421 268,4210526
lltn06241/ea Planetológia 976,4705882 611,7647059 341,1764706 105,8823529
lltn12213/ea Vízföldrajz EA 1068,292683 746,3414634 409,7560976 131,7073171
lltn12222/ea Mezôgazdaság földrajza EA 1157,746479 988,7323944 608,4507042 177,4647887
lltn13211/ea Belso erok földrajza EA 1160,526316 1034,210526 757,8947368 284,2105263
lltn14216/ea Biogeográfia EA 1152,631579 994,7368421 615,7894737 173,6842105
lltn14225/ea Szociálgeográfia EA. 1084,615385 773,0769231 403,8461538 115,3846154
lltn14226/ea Politikai földrajz EA 1107,692308 876,9230769 553,8461538 184,6153846
lltn14243/ea Magyarország politikai földrajza EA. 988,2352941 564,7058824 247,0588235 70,58823529
lltn22213/gy Vízföldrajz GY 469,2307692 246,1538462 88,46153846 11,53846154
lltn22222/gy Mezôgazdaság földrajza GY 537,7358491 345,2830189 130,1886792 22,64150943
lltn23211/gy Belso erok földrajza GY 1101,369863 805,4794521 419,1780822 115,0684932
lltn24215/gy Természetföldrajzi szintézis GY 538,4615385 373,0769231 176,9230769 42,30769231
lltn24216/gy Biogeográfia GY 505,7142857 274,2857143 85,71428571 17,14285714
lltn24224/gy Társadalomföldrajzi szintézis GY. 976,9230769 492,3076923 130,7692308 15,38461538
lltn26241/gy Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza GY 1066,666667 666,6666667 200 #ZÉRÓOSZTÓ!
lltn44311/gy Területi egyenlotlenségi mutatók GY 841,7910448 349,2537313 161,1940299 53,73134328
lltn54245/gy Társadalmi-gazdasági átalakulás Közép- és Délkelet-Európában 857,1428571 342,8571429 128,5714286 42,85714286
lltn60601/gy Gyakorló iskolai munka (földrajz) 2800 700 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
lltn94243/ea Magyarország politikai földrajza EA. #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 1000 400
llx10át1/ea Általános természetföldrajz szigorlat 1181,25 1087,5 731,25 225
llx10eu1/ea Európa földrajza szigorlat #ZÉRÓOSZTÓ! 1057,142857 800 342,8571429
llx10ft1/ea Általános társadalomföldrajz szigorlat 1175 1025 725 275
llx10mo1/ea Magyarország földrajza szigorlat 1176,923077 853,8461538 323,0769231 46,15384615
llx11eg4/ea Fenntartható energiagazdálkodás EA 1125 1012,5 712,5 225
llx11et3/ea Fejezetek Európa természetföldrajzából EA #ZÉRÓOSZTÓ! 1000 400 #ZÉRÓOSZTÓ!
llx11fe1/ea Felszínalaktan és történeti földtan EA (TFK) 1180,645161 1025,806452 716,1290323 270,9677419
llx11ia1/ea Ipar- és agrárföldrajz EA #ZÉRÓOSZTÓ! 1176,923077 1038,461538 461,5384615
llx11kö1/ea Környezetvédelem EA 487,5 337,5 187,5 37,5
llx11mg2/ea Magyarország gazdasági és régióföldrajza EA 1043,478261 626,0869565 234,7826087 52,17391304
llx11mt2/ea Magyarország természeti- és tájföldrajza EA #ZÉRÓOSZTÓ! 933,3333333 400 66,66666667
llx11tme/ea A földrajz tanítása EA 1150 850 375 75
llx11vg1/ea A világgazdaság földrajza EA #ZÉRÓOSZTÓ! 588,4615385 461,5384615 173,0769231
llx11vi1/ea A víz  és a talaj földrajza EA (TFK) 580,6451613 512,9032258 319,3548387 87,09677419
llx15ef1/gy Európa földrajza GY 557,1428571 414,2857143 200 42,85714286
llx15mg2/gy Magyarország gazdasági és régióföldrajza GY #ZÉRÓOSZTÓ! 503,5714286 289,2857143 85,71428571
llx15mt2/gy Magyarország természeti és tájföldrajza GY 511,1111111 344,4444444 177,7777778 44,44444444
llx15té1/gy Térképészet GY (TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! 1066,666667 733,3333333 266,6666667
llx15tme/gy A földrajz tanítása GY 588,4615385 496,1538462 242,3076923 34,61538462
llx15vg1/gy A világgazdaság földrajza GY #ZÉRÓOSZTÓ! 507,6923077 276,9230769 69,23076923
llx15vi1/gy A víz és a talaj földrajza GY (TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! 590,3225806 454,8387097 164,516129
llx16te1/gy Általános természetföldrajz terepgyakorlat 591,8918919 502,7027027 348,6486486 137,8378378
llx16te2/gy A Kárpát-medencevidék természetföldrajza terepgyakorlat GY 462,5 162,5 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
llx16te3/gy Magyarország társadalomföldrajza terepgyakorlat 507,6923077 334,6153846 196,1538462 69,23076923
llx19kí2/ea Kína földrajza #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
lttn5601/gy Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza GY 1108,474576 874,5762712 447,4576271 81,3559322
mafn221/gy Matematikai kiegészítések a fizikához GY #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 900 300
mal11d22/ea Véges matematika EA 1015,384615 692,3076923 415,3846154 138,4615385
mal11d26/ea Számítástudomány EA 965,2173913 678,2608696 391,3043478 78,26086957
mal11j56/ea Matematikai logika EA. 840 390 180 30
mal12d22/gy Véges matematika GY 1384,615385 934,6153846 657,6923077 207,6923077
maln1a44/ea Analízis EA #ZÉRÓOSZTÓ! 2100 1500 600
maln1g12/ea Geometria 1406,25 900 618,75 225
maln1g24/ea Differenciálgeometria #ZÉRÓOSZTÓ! 960 420 60
maln1gs2/ea Algoritmusos geometria  II. 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
maln1h12/ea A lineáris algebra numerikus módszerei EA 1040 800 600 240
maln1ii2/ea Mikrogazdaságtan 714,2857143 142,8571429 28,57142857 #ZÉRÓOSZTÓ!
maln1im3/ea Vállalatgazdaságtan és logisztika 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
maln1ir4/ea Termelésirányítás 900 450 150 #ZÉRÓOSZTÓ!
MALN1KS2/ea Adatbázisok elmélete EA 771,4285714 214,2857143 42,85714286 #ZÉRÓOSZTÓ!
MALN1KS4/ea Adatbáziskezelés EA 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 300
maln1la2/ea Funkcionálanalízis és alkalmazásai a numerikus analízisben E 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
maln1lm2/ea Matematikai modellalkotás II. EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
maln1m12/ea Idosorok elemzése EA. 733,3333333 133,3333333 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
maln1m36/ea Sztochasztikus folyamatok EA 1050 #ZÉRÓOSZTÓ! 850 400
maln1pd1/ea Parciális differenciálegyenletek elmélete II. EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
maln1s11/ea Problémamegoldó szeminárium GY 694,7368421 157,8947368 63,15789474 #ZÉRÓOSZTÓ!
maln2a44/gy Analízis GY 1671,428571 1414,285714 900 257,1428571
maln2g12/gy Geometria gyakorlat 1429,411765 688,2352941 264,7058824 105,8823529
maln2j24/gy Pénzügyek menedzselése (Alkalmazott modul) GY 1692 1440 1152 504
maln2k14/gy Algoritmusok tervezése és elemzése GY 1300 600 200 #ZÉRÓOSZTÓ!
MALN2KS2/gy Adatbázisok elmélete GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
maln2m12/gy Idosorok elemzése GY. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
maln2m14/gy Többváltozós statisztikai eljárások GY. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
maln2m26/gy Matematikai statisztika GY 1600 #ZÉRÓOSZTÓ! 900 200
maln2m36/gy Sztochasztikus folyamatok GY 1700 1450 1000 350
maln3e24/gy Programozás (C++) GY 1500 1100 600 100
maln3h12/gy A lineáris algebra numerikus módszerei GY 1680 1260 780 300
maln3h34/gy Matlab GY 1050 750 450 150
maln3m42/gy Ipari statisztika 900 400 100 #ZÉRÓOSZTÓ!
maln5lp3/ea Többfüggvényu optimalizálás 840 #ZÉRÓOSZTÓ! 240 #ZÉRÓOSZTÓ!
maln5nl2/ea Nemlineáris programozás II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
maln8j46/gy Alkalmazott valószínuségszámítás és statisztika EA 1320 600 180 #ZÉRÓOSZTÓ!
maln8p16/gy Fourier-analízis EA+GY 1743,75 1575 1181,25 450
malns002/ea Szigorlat: analízis 960 540 180 #ZÉRÓOSZTÓ!
matszig/sz Matematika szigorlat (meteorológusoknak) #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
mbbn2202/gy Matematika II. GY. 1628,289474 1249,342105 811,1842105 290,1315789
mbbn9a02/ea Matematika biológusoknak II. EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
meen12aa/ea Analízis 2 #ZÉRÓOSZTÓ! 2047,058824 1270,588235 423,5294118
meen14ac/ea Parciális differenciálegyenletek 1 1170 990 600 180
meen16ae/ea Valószinüségszámítás és matematikai statisztika 2 1750 1550 1100 400
meen22aa/gy Analízis 2gy 1050 720 330 60
meen24ac/gy Parciális differenciálegyenletek 1gy 1118,181818 790,9090909 354,5454545 81,81818182
meen26ae/gy Valószinüségszámítás és matematikai statisztika 2 GY 1166,666667 1066,666667 666,6666667 166,6666667
mffn112/ea Vektorszámítás #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 1500
mffn121/ea Analízis II. EA 2200 1875 1400 525
mffn141/ea Analízis IV. EA 1309,090909 654,5454545 245,4545455 #ZÉRÓOSZTÓ!
mffn142/ea Valószínuségszámítás EA 1010,526316 757,8947368 505,2631579 157,8947368
mffn212/gy Vektorszámítás GY #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 900
mffn221/gy Analízis II. GY 1638 1296 918 360
mffn222a/gy Numerikus matematika 1575 1312,5 1050 412,5
mffn222b/gy Numerikus matematika GY 1650 1300 650 100
mffn241/gy Analízis IV. GY 1090,909091 818,1818182 545,4545455 218,1818182
mffn242/gy Valószínuségszámítás GY 1066,666667 833,3333333 500 133,3333333
mffn9a27/ea Vektorszámítás II. 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mffn9a28/ea Matematikai módszerek a fizikában II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mffn9a33/ea Algebrai alapfogalmak a fizikában II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mffn9m03/ea Téridomodellek EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mfin821/ea Matematikai logika 1600 1350 1100 450
mfn9a31/ea Alkalmazott vektorszámítás II. 800 200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mftn121/ea Matematika II. 2066,666667 1533,333333 1000 333,3333333
mftn122/ea Matematikai kiegészítések a fizikához EA. 1657,894737 1231,578947 663,1578947 189,4736842
mftn221/gy Matematika II. gyakorlat 1783,783784 875,6756757 356,7567568 64,86486486
mftn222/gy Matematikai kiegészítések a fizikához Gy. 489,4736842 331,5789474 236,8421053 94,73684211
mgfn1afK/ea Valószinuségszámítás EA 1129,411765 917,6470588 529,4117647 141,1764706
mgfn1aiK/ea Numerikus módszerek EA. #ZÉRÓOSZTÓ! 1058,823529 564,7058824 105,8823529
mgfn2afK/gy Valószinuségszámítás GY 534,7826087 456,5217391 339,1304348 117,3913043
mgfn2aiK/gy Numerikus módszerek GY. #ZÉRÓOSZTÓ! 529,4117647 264,7058824 35,29411765
mggn8201/gy Matematika II. 2273,684211 2084,210526 1768,421053 757,8947368
mktn3ma3/ea Matematika elokészíto (2) 1184,615385 1030,769231 676,9230769 230,7692308
mmmm1an1/ea Analízis I. EA #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 1200
mmmm1an2/ea Analízis II. EA 2000 1466,666667 1133,333333 466,6666667
mmmm2an2/gy Analízis II. GY 2021,052632 1452,631579 884,2105263 252,6315789
mmmm2fa6/ea Funkcionálanalízis II. EA. 1100 200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn0al4/ea Algebra és számelmélet szigorlat 900 550 350 100
mmmn0an6/sz Szigorlat: analízis 942,8571429 342,8571429 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn1al2/ea Algebra II. EA 1604,347826 1291,304348 939,1304348 352,173913
mmmn1al4/ea Algebra IV. EA 850 350 150 50
mmmn1an4/ea Analízis IV. 1764,705882 988,2352941 776,4705882 352,9411765
mmmn1de4/ea Differenciálegyenletek EA 1595,454545 1186,363636 736,3636364 245,4545455
mmmn1dg6/ea Differenciálgeometria  II. 975 525 #ZÉRÓOSZTÓ! 150
mmmn1ge2/ea Geometria  I. 1332 540 180 72
mmmn1ge4/ea Geometria  III. 1246,153846 415,3846154 #ZÉRÓOSZTÓ! 69,23076923
mmmn1he2/ea Halmazelmélet 840 360 180 60
mmmn1pd6/ea Parciális differenciálegyenletek EA. 1400 900 650 250
mmmn1se6/ea Számelmélet II. #ZÉRÓOSZTÓ! 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn1st6/ea Matematikai statisztika EA 1457,142857 1028,571429 685,7142857 214,2857143
mmmn1to2/ea Bevezetés a topológiába 1073,684211 821,0526316 473,6842105 126,3157895
mmmn1to4/ea Algebrai topológia 960 540 300 120
mmmn1vm2/ea Véges matematika Ea 830,7692308 369,2307692 138,4615385 #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn2al2/gy Algebra II. GY 2106,122449 1542,857143 930,6122449 293,877551
mmmn2al4/gy Algebra IV. GY 1542,857143 #ZÉRÓOSZTÓ! 900 257,1428571
mmmn2an4/gy Analízis gyakorlat IV. 1600 1200 800 300
mmmn2de4/gy Differenciálegyenletek GY 1548 1224 684 108
mmmn2dg6/gy Differenciálgeometria gyakorlat  II. 1687,5 1462,5 675 #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn2ge2/gy Geometria gyakorlat  I. 1512 1116 648 144
mmmn2ge4/gy Geometria gyakorlat  III. 1560 1020 600 240
mmmn2pd6/gy Parciális differenciálegyenletek GY. 1650 1237,5 600 112,5
mmmn2st6/gy Matematikai statisztika GY 1350 675 225 #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn2to4/gy Algebrai topológia gyakorlat 1414,285714 #ZÉRÓOSZTÓ! 835,7142857 321,4285714
mmmn2vm2/gy Véges matematika GY. 1315,384615 726,9230769 415,3846154 103,8461538
mmmn3it4/gy Operációkutatási modellek 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5ad2/ea Algebrai topológia IV. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5ad6/ea Differenciáltopológia II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5al6/ea Algebrai geometria (algebra sáv) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5all/ea Lie-algebrák (algebra sáv) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5aln/ea Nem-kommutatív gyuruk (algebra sáv) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5alt/ea Tágas kategóriák II. (algebra sáv) 800 200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MMMN5AP3/ea Pénzügyek menedzselése (Alkalmazott modul) EA 1643,478261 1369,565217 1095,652174 469,5652174
mmmn5bm2/ea A díjkalkuláció elemei 685,7142857 85,71428571 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5bm4/ea A viszontbiztosítás matematikai alapjai 750 #ZÉRÓOSZTÓ! 150 #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5co1/ea A lineáris programozás belo pontos módszerei 800 200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5cs1/ea Permutációcsoportok (csoportelmélet félsáv) 800 200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5de2/ea Közönséges differenciálegyenletek kvalitatív elmélete II. EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5dg4/ea A nyalábok és konnexiók általános elmélete 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5dm3/gy Leszámláló kombinatorika 1028,571429 128,5714286 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5dm6/ea Véletlen struktúrák és alkalmazások 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5dm7/ea Válogatott fejezetek - Extremális gráfelmélet 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5ds3/ea Diszkrét geometria II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5fa2/ea Topologikus vektorterek II. EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5fa4/ea Banach algebrák EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5fa6/ea Harmonikus analízis II. EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5fa8/ea Nemlineáris funkcionálanalízís EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5fa9/ea Nemkorlátos operátorok EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5faa/ea Operátor kiterjesztések EA. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5he3/ea Halmazelmélet 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5ie2/ea Adattömörítés 750 150 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MMMN5IP2/ea Egészértéku programozás II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MMMN5IP5/ea Approximációs algoritmusok 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5kf6/ea Többváltozós komplex függvénytan 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MMMN5KP2/ea Kombinatorikus algoritmusok II. 720 120 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MMMN5KP3/gy Kombinatorikus algoritmusok IIa. 840 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 240
MMMN5KP4/ea Kombinatorikus optimalizálási struktúrák 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5mf2/ea A modellezés alapjai EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5nl2/ea Nemlineáris optimalizálási módszerek 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MMMN5OA1/ea Poliéderes kombinatorika 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5oa3/gy Operációkutatási programcsomagok 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5pd2/ea Lineáris parciális differenciálegyenletek II. EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5pf2/ea Pénzügyi folyamatok elemzése 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5re2/ea Rendszerelmélet II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5se2/ea Exponenciális összegek (számelmélet félsáv) 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5sp2/ea Sorbanállás, készletgazdálkodás 705,8823529 176,4705882 70,58823529 #ZÉRÓOSZTÓ!
MMMN5SP4/ea Szimuláció 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5st2/ea A matematikai statisztika alapjai II. #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5st3/ea Élettartam-adatok elemzése 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5st5/ea Többváltozós statisztikai eljárások 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5sz5/ea Adatstruktúrák 720 120 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5sz6/ea Geometriai algoritmusok 720 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 120
mmmn5ua3/ea Algebrai logika  (univerzális algebra félsáv) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5ve2/ea Független változók határeloszlástételei 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn5vf2/ea Valós függvénytan II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn8kf6/ea Komplex függvénytan II. (A Fourier-integrál) 1920 960 240 #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn9l51/ea p-adikus analitikus csoportok 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn9l52/gy Algebrai kutatószeminárium II. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn9l60/gy Univerzális algebra szakszeminárium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmmn9se2/ea Számelmélet III. 1000 690,9090909 472,7272727 181,8181818
mmmn9to2/gy Bevezetés a topológiába gyakorlat 830,7692308 415,3846154 184,6153846 #ZÉRÓOSZTÓ!
mmta1al2/ea Algebra és számelmélet II. EA 1500 #ZÉRÓOSZTÓ! 900 300
mmta1an2/ea Analízis II. EA 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmta1an4/ea Analízis IV. 1080 720 360 120
mmta1ge1/ea Geometria  I. 1620 900 180 #ZÉRÓOSZTÓ!
mmta1ge3/ea Geometria  III. 720 #ZÉRÓOSZTÓ! 120 #ZÉRÓOSZTÓ!
mmta1va1/ea Valószínuségszámítás EA 1620 #ZÉRÓOSZTÓ! 900 180
mmta2al2/gy Algebra és számelmélet II. GY 1000 600 200 #ZÉRÓOSZTÓ!
mmta2an2/gy Analízis II. GY 1920 960 240 #ZÉRÓOSZTÓ!
mmta2an4/gy Analízis gyakorlat IV. 1080 840 600 240
mmta2em2/gy Elemi matematika II. 1680 #ZÉRÓOSZTÓ! 720 240
mmta2ge1/gy Geometria gyakorlat  I. 1080 #ZÉRÓOSZTÓ! 840 360
mmta2ge3/gy Geometria gyakorlat  III. 1080 720 240 #ZÉRÓOSZTÓ!
mmta2ko2/gy Véges mat II (esti) 2000 800 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmta2na1/gy Numerikus analízis GY #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 1600 400
mmta2va1/gy Valószínuségszámítás GY 2200 1800 1000 200
mmtn1ab6/ea Analízis blokk AA-III. EA. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn1al2/ea Algebra és számelmélet II. EA 1111,47541 904,9180328 708,1967213 314,7540984
mmtn1al4/ea Algebra és számelmélet IV. EA 1129,411765 964,7058824 752,9411765 317,6470588
mmtn1an2/ea Analízis II.  EA 1127,272727 975,7575758 666,6666667 218,1818182
mmtn1an4/ea Analízis IV. EA 1156,521739 1017,391304 747,826087 286,9565217
mmtn1eb3/ea Elemi matematika és matematika tanítása blokk III. 720 120 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn1ge2/ea Geometria II. EA 1151,351351 924,3243243 648,6486486 275,6756757
mmtn1ge4/ea Geometria IV. EA 1086,956522 826,0869565 469,5652174 130,4347826
mmtn1ma2/ea A matematika alapjai II. EA 846,1538462 338,4615385 92,30769231 #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn2ab1/gy Analízis blokk A-I. fakultatív gyakorlat 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn2ab6/gy Analízis blokk AA-III. GY. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn2al2/gy Algebra és számelmélet II. GY 1620 1344 996 372
mmtn2al4/gy Algebra és számelmélet IV. GY 572,3076923 503,0769231 350,7692308 120
mmtn2an2/gy Analízis II.  GY 1601,052632 1212,631579 767,3684211 255,7894737
mmtn2an4/gy Analízis IV. GY 1578,461538 1038,461538 498,4615385 138,4615385
mmtn2eb1/gy Elemi matematika és matematika tanítása blokk I. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn2eb4/gy Elemi matematika és matematika tanítása blokk IV. 1147,058824 864,7058824 458,8235294 141,1764706
mmtn2em2/gy Elemi matematika II. 1515,789474 900 296,0526316 11,84210526
mmtn2em4/gy Elemi matematika IV. 1474,468085 689,3617021 153,1914894 38,29787234
mmtn2ge2/gy Geometria II. GY 1680 1260 720 240
mmtn2ge4/gy Geometria IV. GY 1559,15493 1052,112676 532,3943662 139,4366197
mmtn2kb1/gy Véges matematika blokk I. 1150 1050 750 250
mmtn2ko2/gy Véges matematika II. 1476 835,2 381,6 122,4
mmtn2ma2/gy A matematika alapjai II. GY 642,8571429 42,85714286 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn2na1/gy Numerikus analízis I.GY 1630,188679 1137,735849 543,3962264 135,8490566
MMTN5MT2/ea A matematika tanítása II. 1206,818182 347,7272727 61,36363636 20,45454545
mmtn8ab1/ea Analízis blokk A-I. (komplex függvénytan) 1133,333333 733,3333333 266,6666667 66,66666667
mmtn8gb1/ea Geometria blokk I.  (Diszkrét és kombinatorikus geometria) 1090,909091 763,6363636 327,2727273 54,54545455
mmtn8gb3/ea Geometria blokk III.  (Differenciálgeometria II.) 1015,384615 415,3846154 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn8gb4/ea Geometria blokk IV.  (Konvex geometria) 800 250 50 #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn8ig1/ea Elso iskolai gyakorlat 304,5454545 #ZÉRÓOSZTÓ! 4,545454545 #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn8kb3/ea Bevezetés a számításelméletbe (Véges mat blokk III.) 800 #ZÉRÓOSZTÓ! 200 #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn8kb4/ea Halmazrendszerek kombinatorikája (Véges mat blokk IV.) 763,6363636 163,6363636 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn8lb1/ea Algebra és számelmélet blokk I. (Lineáris algebra) 942,8571429 514,2857143 257,1428571 85,71428571
mmtn8lb3/ea Algebra és számelmélet blokk III. (Absztrakt algebra) 1000 500 #ZÉRÓOSZTÓ! 100
mmtn8lb4/ea Algebra és számelmélet blokk IV. (Számelmélet II.) 675 75 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn8vb1/ea További fej. a valószínuségszám.ból(Valszám-matstat blokk I) #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn8vb3/ea Elemi sztochasztikus folyamatok (Valszám-mat.stat.blokk III) 720 120 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn8vb4/ea Információelmélet (Valszám-mat.stat blokk IV) 900 450 150 #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn9a11/gy Analízis feladatmegoldó szeminárium 2. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn9a12/gy Analízis feladamegoldó szeminárium 818,1818182 218,1818182 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn9e21/ea Matematikatörténeti érdekességek 917,6470588 388,2352941 105,8823529 35,29411765
mmtn9e24/ea Nem-euklideszi geometriák az iskolában II. 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn9e31/ea Selected Topics in History of Mathematics #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn9e35/ea Új genetikus konstruktív megismerési utak a matematikában 872,7272727 381,8181818 163,6363636 54,54545455
mmtn9g02/ea Ábrázoló geometria II. 800 250 50 #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn9g12/ea Fejezetek az elemi geometriából  II. 850 375 150 25
mmtn9g22/ea Érdekességek a geometriából  II. 946,1538462 461,5384615 138,4615385 23,07692308
mmtn9k01/ea Bevezetés a véges geometriába 1080 480 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmtn9v01/ea Valószínuségszámítás 996,6101695 661,0169492 386,440678 122,0338983
mmx1al21/ea Algebra 2 #ZÉRÓOSZTÓ! 1058,823529 705,8823529 247,0588235
mmx1al25/gy Algebra 2gy 1710 1305 765 270
mmx1an21/ea Analizis 2 1173,913043 1069,565217 834,7826087 339,1304348
mmx1an25/gy Analizis 2gy #ZÉRÓOSZTÓ! 1088,888889 777,7777778 288,8888889
mmx1an40/sz Analizis szigorlat 1114,285714 900 642,8571429 257,1428571
mmx1an45/gy Analizis 4gy 1136,842105 884,2105263 442,1052632 94,73684211
mmx1em25/gy Elemi matematika es modszertan 1009,090909 545,4545455 218,1818182 81,81818182
mmx1em45/gy Elemi matematika es modszertan 1092,857143 964,2857143 664,2857143 192,8571429
mmx1em75/gy Elemi matematika es modszertan 800 200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmx1ge21/ea Geometria 2 1025 675 350 100
mmx1ge25/gy Geometria 2gy 1737,931034 1458,62069 868,9655172 248,2758621
mmx1mhi1/ea Matematika tortenet 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmx1mlh1/ea Logika es halmazelmelet 1028,571429 600 257,1428571 85,71428571
mmx1mo25/gy Megoldo trening 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmx1mt11/ea Matematika tanitasa 1050 600 225 75
mmx1mt25/gy Matematika tanitasa gy 975 450 75 #ZÉRÓOSZTÓ!
mmx1sk25/gy Spec. koll. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmx1sk45/gy Spec. koll. 900 450 150 #ZÉRÓOSZTÓ!
mmx1sk51/ea Spec. koll. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmx1sk55/gy Spec. koll. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmx1st25/gy Informatika alapjai 323,0769231 23,07692308 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmx1st35/gy Numerikus modszerek 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmx2sk11/ea Spec. koll. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mmx4sk51/ea Spec. koll. #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MNFBTB1/gy Beszédmuvelés nem magyar szakos hallgatóknak GY. (TFK) 547,4226804 330,9278351 83,50515464 #ZÉRÓOSZTÓ!
MR-241/e Magyar dialektológia 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MR-264 A modern regény formái #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600
MR-265/e Én és a világ. 20. századi regényelemzések 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MR-272 A magyar nyelvű szépirodalom története 1600-1772 #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MR-282 Paradigmaváltás az irodalomban (a késő modernitás első szakaszában) #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MR-292/b Az irodalomtanítás elmélete 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MRN-110/f Fonetika #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
MRN-150 Szociolingvisztika előadás #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MRN-251/g Szintagmatan, mondattan szeminárium #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MRN-252/a Szintagmatan, mondattan előadás #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MRN-270/b Jelentéstan #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 300
MRN-300/b Magyar művelődés - magyar nyelv 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MRN-320/k A magyar nyelv története 2. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MRN-350/a Általános nyelvészet 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MRN-413 Bevezetés az irodalomtörténetbe 3. 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MRN-414 Verstan #ZÉRÓOSZTÓ! 450 150 #ZÉRÓOSZTÓ!
MRN-551.11 Bogáti Fazakas Miklós magyar psaltériuma és a 16. századi zsoltárparafrázisok 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MRN-551.13 Balassi istenes versei és a reformáció énekköltészete 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MSZ310a/ea A közmuvelodés pszichológiája és neveléselmélete2 EA (TFK) 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MSZ314/ea Muvelodésfilozófia EA -GY(TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600
MSZ315/ea Közösségszervezés- és fejlesztés EA (TFK) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MSZ318/gy Tömegkommunikáció GY (TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
MSZ321/ea Szakirányú modull 3: Nonprofit menedzser/ #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mttn1201/ea Matematika II. EA #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
mttn2201/gy Matematika II. GY #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600
mvvn1ma3/ea Matematika (2) EA 1722,857143 1491,428571 1080 411,4285714
mvvn2ma4/gy Matematika (2) GY 1164,705882 1094,117647 900 370,5882353
mvvn9267/ea Numerikus analízis vegyészeknek 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mxxn9a30/gy Topológia szeminárium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mxxn9a31/ea Merotóp terek 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mxxn9a33/gy Valós függvénytan feladatmegoldó szeminárium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mxxn9a45/gy Komplex függvénytan szeminarium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mxxn9a56/ea Banach hálók EA 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mxxn9a70/ea Fejezetek a dinamikus rendszerekbol I. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mxxn9c31/ea Keresés és kommunikációs komplexitás 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mxxn9c51/ea Bonyolultságelmélet szeminárium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mxxn9k35/gy Kombinatorikus geometria szeminárium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mxxn9k36/ea Véges geometriai szeminárium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mxxn9o01/ea Egerváry kombinatorikus optimalizálás szeminárium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
mxxn9o04/ea Folytonos optimalizálás szeminárium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NÉ-235 Mai német nyelv (lexikológia) #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600
NÉ-241 Áttekintő német nyelvtörténet 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nemetalap Német alapvizsga 1500 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NÉN-102/d Nyelvi szeminárium 2. 900 #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
NÉN-102/g Nyelvtan: Főnév 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NÉN-104/g Nyelvi szeminárium 1000 400 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NÉN-105/i Nyelvi szeminárium #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NÉN-105/j Országismeret 1. #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NÉN-112 Irodalmi szövegolvasás 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NÉN-199 Nyelvi alapvizsga #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 1200
NÉN-211 Német iroalom története 1500 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NÉN-212/d Német irodalom története #ZÉRÓOSZTÓ! 800 #ZÉRÓOSZTÓ! 200
NÉN-231 Német nyelvészet #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 1200 300
NÉN-232/c Német nyelvészet #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
NÉN-232/d-e Német nyelvészet 1. (fonetika - fonológia) #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NÉN-234/c-e Német nyelvészet 2. (szintaxis) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NÉN-235 Német nyelvészet 1500 #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
NÉN-236/a-b,g Német nyelvészet 3. (lexikológia) #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NÉN-236/e Német nyelvészet 800 #ZÉRÓOSZTÓ! 200 #ZÉRÓOSZTÓ!
NF-/gy Német nyelv története GY (TFK) 1000 400 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NF-102/gy Német gyakorlati nyelvtan GY (TFK) 550 450 250 50
NF-104/gy Német nyelv- és beszédgyakorlat  GY (TFK) 1036,363636 654,5454545 327,2727273 109,0909091
NF-107/ea Német országismeret EA (TFK) 550 400 250 100
NF-108/gy Német országismeret GY (TFK) 450 #ZÉRÓOSZTÓ! 250 100
NF-111/ea Német irodalomtörténet EA (TFK) 525 300 75 #ZÉRÓOSZTÓ!
NF-112/gy Német irodalomtörténet GY (TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! 540 300 60
NF-203/gy Német nyelv- és beszédgyakorlat GY (TFK) 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 300
NF-215/ea Német irodalomtörténet EA (TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600
NF-216/gy Német irodalomtörténet GY (TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
NF-231/ea Német nyelvészet EA (TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! 550 350 100
NF-232/gy Német nyelvészet GY (TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NF-235/ea Német nyelvészet EA (TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NF-236/gy Német nyelvészet GY (TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NF-304/gy Nyelvi szeminárium 1. (b) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NKN-340/a Német irodalmi/nyelvészeti szakszeminárium 1000 400 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NKN-340/b Német irodalmi/nyelvészeti szakszeminárium 900 #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
NKN-340/c Német irodalmi/nyelvészeti szakszeminárium #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NRN-112 Bevezetés a néprajzba 2. #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
NRN-122 Néprajzi proszeminárium 2. 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NRN-162 Bevezetés a folklorisztikába 2. #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NRN-172 Folklorisztikai proszeminárium 2. #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NRN-232 Magyar néprajzi alapvetés 2.: Állattartás #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NT-324/a Tanítási folyamat kutatása 2. #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NYA-HA/gy Angol haladó 840 360 120 #ZÉRÓOSZTÓ!
NYA-KE/gy Angol kezdo 1680 720 #ZÉRÓOSZTÓ! 240
NYA-KH/gy Angol középhaladó 750 150 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NYEA-LNE2T/ea Angol - Leíró nyelvtan 900 400 100 #ZÉRÓOSZTÓ!
NYEA-LNG2T/gy Angol - Leíró nyelvtan 720 #ZÉRÓOSZTÓ! 120 #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv001/gy Angol (kedd 11.30-13.00) 900 525 #ZÉRÓOSZTÓ! 225
nyelv002/gy Angol (kedd 14-15.30) 1050 600 150 #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv003/gy Angol (P. 8.30-10) 750 150 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv004/gy Angol (Sz. 12-13.30) 960 360 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv005/gy Angol (Sz. 10-11.30) 942,8571429 342,8571429 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv006/gy Angol Írásbeli előkészítő (Sz. 16-17.30) 700 100 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv007/gy Angol B nyelvtan (H. 12-13.30) 1000 400 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv009/gy Angol Szóbeli vizsgaelőkészítő (H. 10-11.30) 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv010/gy Angol Írásbeli vizsgaelőkészítő (H. 8.15-9.45) 900 375 75 #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv011/gy Angol C nyelvtan (k. 16-17.30) 981,8181818 436,3636364 54,54545455 #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv013/gy Angol (h 8.30-10; sz 8-9.30) 1800 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv014/gy Angol (p 11.30-13) 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv015/gy Angol (h 17.30-19; p 8.30-10) 1440 240 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv016/gy Angol középhaladó (k 10-11.30) #ZÉRÓOSZTÓ! 800 200 #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv017/gy Angol szóbeli előkészítő (k 14.30-16) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv018/gy Angol A nyelvtan (cs 14-15.30) 750 150 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv019/gy Angol Kezdő, újra kezdő 750 150 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv020/gy Angol Írásbeli előkészítő (k 13-14.30) 800 #ZÉRÓOSZTÓ! 200 #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv021/gy Német középhaladó (h 11-12.30) 975 525 150 #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv022/gy Német középhaladó (h 12.30-14) 800 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 200
nyelv023/gy Német Haladó nyelvtan (k 9-10.30) 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv024/gy Német Középhaladó (k 12.10-14) 900 #ZÉRÓOSZTÓ! 450 150
nyelv026/gy Angol Szókincsfejlesztés (k 12-13.30) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv027/gy Angol Szóbeli előkészítő (k 10-11.30) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv028/gy Angol Szókincsfejlesztés (sz 16-17.30) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv029/gy Angol Kommunikáció (h 12-13.30) 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv030/gy Angol Kommunikáció (sz 12-13.30) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv032/gy Angol (h 8.30-10) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv033/gy Angol Szókincsfejlesztés (cs 14-15.30) 840 240 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv034/gy Angol Stílusgyakorlat (sz 16-17.30) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv035/gy Angol Stílus gyakorlat (h 15-16.30; cs 15.30-17) 1600 400 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv036/gy Angol C nyelvtan (h 13.30-15) 840 240 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv037/gy Angol Írásbeli előkészítő (cs 10.15-11.45) 1000 400 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv038/gy Angol (h 17-18.30; cs 8.15-9.45) 1200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv039/gy Orosz Mezsdu námi (k 14-15.30; cs 18-19.30) 1200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv040/gy Angol Írásbeli előkészítő (cs 16-17.30) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv041/gy Angol (k 10-11.30; cs 14-15.30) 1200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv042/gy Angol Leíró nyelvtan (p 12-13.30) 720 #ZÉRÓOSZTÓ! 120 #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv043/gy Angol Leíró nyelvtan (p 10.15-12.45) 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv044/gy Angol Szóbeli előkészítő (k 10.30-12) 750 #ZÉRÓOSZTÓ! 150 #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv045/gy Angol Írásbeli előkészítő (sz 10-11.30) 866,6666667 266,6666667 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv046/gy Angol Írásbeli előkészítő (sz 8.20-9.50) 800 200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv047/gy Spanyol (k 12-13.30) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv048/gy Spanyol (p 12-13.30) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv049/gy Spanyol (h 18.15-19.45) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv050/gy Spanyol (h 16.30-18) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv052/gy Spanyol (k 17-18.30) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv053/gy Spanyol (p 13.30-15) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv054/gy Spanyol 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv055/gy Német Haladó fordítás (cs 14-15.30) 900 450 150 #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv056/gy Német Haladó szóbeli (sz 13.30-15) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv057/gy Német Haladó írásbeli (h 13.30-15) 1000 600 200 #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv058/gy Német Haladó szóbeli (h 15-16.30) 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv059/gy Francia Haladó írásbeli (sz 11-12.30) #ZÉRÓOSZTÓ! 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv060/gy Francia Középhaladó (18-19.30) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv061/gy Francia Kezdő (h 10-11.30) 900 #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv062/gy Francia Kezdő (sz 16.30-18) 1000 600 200 #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv063/gy Német (h 16.30-18; sz 15.30-17)) 1200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv064/gy Angol Szövegértés, videó (cs 10.30-12) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv066/gy Német Nyelvvizsga (k 17-18.0) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv067/gy Angol Szövegértés, szókincs, videó (h 13.30-15) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv069/gy Angol szókincsfejlesztés (h 10-11.30) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv070/gy Német Haladó (h 19.30-21) 800 200 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv071/gy Francia Középhaladó (Cs 18-19.30) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv072/gy Francia Kezdő (sz 16.30-18) #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv073/gy Angol (p 10.15-11.45) 750 150 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv075/gy Angol (h 8.15-9.45) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv076/gy Francia Anne-Laure Leret (sz 8.30-10) 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv077/gy Angol nyelvgyak 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
nyelv078/gy Angol (k 8.15-9.45) #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NYN-HA/gy Német haladó 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NYN-KE/gy Német kezdo 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NYN-KH/gy Német középhaladó 1050 600 150 #ZÉRÓOSZTÓ!
NYS-HA/gy Spanyol haladó 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NYS-KE/gy Spanyol kezdo 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
NYS-KH/gy Spanyol középhaladó 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ogfn1ebK/ea Földfizikai alapok EA. 2. 900 395,4545455 122,7272727 27,27272727
ogfn1eeK/ea Szeizmológia EA. 1000 #ZÉRÓOSZTÓ! 500 100
ogfn1faK/ea Geoinformatika EA. 1. 1090,909091 709,0909091 327,2727273 109,0909091
ogfn1fcK/ea Gravitációs és mágneses kutatómódszerek EA. 960 #ZÉRÓOSZTÓ! 360 #ZÉRÓOSZTÓ!
ogfn1fdK/ea Geoelektromos kutatási módszerek EA. 1440 900 540 180
ogfn1feK/ea Szeizmika EA. 1. #ZÉRÓOSZTÓ! 960 #ZÉRÓOSZTÓ! 360
ogfn1gcS/ea Medenceanalízis 763,6363636 218,1818182 54,54545455 #ZÉRÓOSZTÓ!
ogfn2eeK/gy Szeizmológia GY. 1100 900 600 200
ogfn2egK/gy Geotermika GY. #ZÉRÓOSZTÓ! 1114,285714 685,7142857 171,4285714
ogfn2fcK/gy Gravitációs és mágneses kutatómódszerek GY. #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 500 200
ogfn2fdK/gy Geoelektromos kutatási módszerek GY. #ZÉRÓOSZTÓ! 450 #ZÉRÓOSZTÓ! 150
ogfn2feK/gy Szeizmika GY. 1. #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 1080 480
ogfn6fqK/gy Terepi mérések 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
ogfn6frK/gy Geofizikai terepgyakorlat 1. #ZÉRÓOSZTÓ! 1414,285714 514,2857143 #ZÉRÓOSZTÓ!
OL-252 Olaszország története 2. Újkor 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
OL-253 Földrajz 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
OR-236 A 20-as, 30-as évek prózája #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
OR-449 Irodalmi szigorlat (20. század)  ->   követelményből #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
OTE(1)/gy Oktatástechnológia GY. (TFK) 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
P0:xFAK(2 ó.):205 Az ellenzéki szervezetek kialakulása és szerepe a magyarországi rendszerváltozásban #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
P0:xFAK(2 ó.):206 A Magyar Demokrata Fórum politikai előzményei, pártá alakulása és első tizenöt éve #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
ped31ped01/gy Didaktika (Pedagógia III.) (gyakorlat) 725 183,3333333 62,5 4,166666667
PEN-113 Fejlődéslélektan szeminárium #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
PSB/ea Fejlodéspszichológia (TFK) 1082,758621 751,7241379 393,1034483 124,137931
PSC/ea Pedagógiai szociálpszichológia (TFK) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
PSN-134/a Személyiségpszichológia 2. gyakorlat #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
PSN-134/e Személyiségpszichológia 2. gyakorlat 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
PSN-142 Fejlődéspszichológia 1. 1080 720 240 #ZÉRÓOSZTÓ!
PSS1/gy Pszichológia speciális kollégium 1. (TFK) 1065,957447 663,8297872 223,4042553 25,53191489
PSS2/gy Pszichológia speciálkollégium  2(TFK) 840 360 120 #ZÉRÓOSZTÓ!
pszich3/ea Pszichológia 3. #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
pszich3/gy Pszichológia 3. gy 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
S103 A szociológia alapjai #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 900
S104-1 A szociológia alapjai #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
S202 Társadalomtörténet #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 900 #ZÉRÓOSZTÓ!
S203-5 Családom társadalomtörténete 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
S207 Szociálpszichológia #ZÉRÓOSZTÓ! 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
S210 Matematikai statisztika 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
S212-1 Empirikus módszertan (kvalitatív) 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
S222-4 Amerikai szociológia 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
S226-6 Számítógépes interjúelemzés #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
S226-ST2 Kategoriális változók elemzése #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
S301-1 Terepismeret 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
S501 Makroökonómia #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 900
S503 Bevezetés a jogtudományba #ZÉRÓOSZTÓ! 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
soc61bes03/ea Bioszféra és ember I. EA 800 264,2857143 85,71428571 21,42857143
SPEC2/gy Kötelezoen választható speciális kollégium 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
stbe5000/gy Oktatástechnológia #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
stbn5000/gy Oktatástechnológia 913,0434783 313,0434783 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
stbn9003/gy A matematika tanár korszeru repertoárja 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
stbn9005/gy Gyakorló fotó 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
stbn9010/gy Oktatófilm készítés 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
stbn9013/gy Tankönyv és más taneszközök 771,4285714 171,4285714 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
stbn9015/gy E-tanulás 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
stbn9016/gy Internethasználat a tanítási órákon 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
stbn9017/gy Számítógéppel segített tanulás A (Oktatási informatika haladóknak) 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
stbn9018/gy Számítógéppel segített tanulás B (A számítógéppel segített tanulás gyakorlata) 1000 400 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
stbn9019/gy Számítógéppel segített tanulás C (Információ az iskolában) #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
stbn9020/gy Számítógéppel segített tanulás D (ECDL Start tanárjelölteknek) 857,1428571 257,1428571 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
stbn9021/gy Számítógéppel segített tanulás E (Informatikai módszerek a matematrika oktatásban) 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
stbn9022/gy Kreatív videó stílusgyakorlatok 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
stbn9023/ea Információ keresés és -szűrés 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
SZ-100 Számítástechnika: Etalonvizsga #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
SZ-200.13 Számítógépes prezentáció 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
taan1023/ea Geoinformációs rendszerek EA 1122,580645 812,9032258 387,0967742 96,77419355
taan3024/gy Geoinformációs rendszerek GY 507,6923077 215,3846154 7,692307692 #ZÉRÓOSZTÓ!
TEFT2A/ea Egyetemes történelem 476-1492 EA(TFK) 1100 300 100 #ZÉRÓOSZTÓ!
TEFT4A/ea Egyetemes történelem 1640-1789  EA (TFK) 1607,142857 1285,714286 835,7142857 257,1428571
TEFT6A/ea Egyetemes történelem 1849-1914 EA (TFK) 1671,428571 1157,142857 642,8571429 257,1428571
tf813mer11/ea Mérnökgeomorfológia EA 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
tf813mer12/gy Mérnökgeomorfológia GY 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
tfk06gyt03/gy Gyógytestnevelés GY. (TFK) 1140 660 120 #ZÉRÓOSZTÓ!
tfk06nnt01/ea Német nyelv története EA (TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600
tfk06tja02/gy Testnevelési játékok gy. (TFK) 933,3333333 466,6666667 133,3333333 #ZÉRÓOSZTÓ!
tfk06ttn02/ea Testnevelés tanítása EA. (TFK) 981,8181818 436,3636364 54,54545455 #ZÉRÓOSZTÓ!
tfk06ttn03/gy Testnevelés tanítása GY. (TFK) 780 180 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
tfk08igyak/gy Iskolai gyakorlat IV. évfolyam  II.  (GY) (TFK) 900 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
tfk08ntm01/gy Német nyelv tanításának módszertana GY (TFK) 800 300 100 #ZÉRÓOSZTÓ!
tfk61tta01/ea A történelem tanítása EA (TFK) 825 300 75 #ZÉRÓOSZTÓ!
tfk62tta01/gy A történelem tanítása GY (TFK) 825 300 75 #ZÉRÓOSZTÓ!
tggn8101/ea Térképtan #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 300
THFT4B/gy A történetírás története EA (TFK) 640 #ZÉRÓOSZTÓ! 40 #ZÉRÓOSZTÓ!
TK-022/d Pedagógia 2.: A nevelés folyamata és módszerei #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TK-151/24 Sikamlós témák az osztályfőnöki munkában 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TKN-122_4/ea Pedagógia 2. 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TKN-199 Pedagógia-pszichológia komplex szigorlat #ZÉRÓOSZTÓ! 900 500 200
TKN199/sz Pedagógia-Pszichológia komplex szigorlat 998,5074627 662,6865672 376,119403 111,9402985
TKN-221_30/sz Nehéz pedagógiai helyzetek 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TKN-241_2/sz A tanulás tanítása 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
tlln62502/gy Terepgyakorlat 308,1081081 #ZÉRÓOSZTÓ! 8,108108108 #ZÉRÓOSZTÓ!
tltn121222/ea Bevezetés a térképészetbe EA 1086,486486 859,4594595 591,8918919 218,9189189
TMFT2A/ea Magyar történelem 1301-ig EA (TFK) 1500 1000 500 100
TMFT4A1/ea Magyar történelem 1526-1711 EA TFK 985,7142857 642,8571429 342,8571429 85,71428571
TMFT4A2/ea Magyar történelem 1526-1790 EA (TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TMFT4B/gy Magyar történelem 1526-1790 GY (TFK) 942,8571429 428,5714286 85,71428571 #ZÉRÓOSZTÓ!
TMFT6A/ea Magyar történelem 1849-1914 EA (TFK) 1687,5 1462,5 675 #ZÉRÓOSZTÓ!
TN112/gy Anatómia 2. GY (TFK) 566,6666667 466,6666667 333,3333333 133,3333333
TN122/gy Élettan 2. GY (TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 300
TN212/ea Testnevelés elmélet 2. EA (TFK) 1023,529412 670,5882353 352,9411765 105,8823529
TN312/gy Gimnasztika 2. GY. (TFK) 1120 800 360 80
TN322/gy Atlétika 2. GY. (TFK) 567,8571429 417,8571429 150 #ZÉRÓOSZTÓ!
TN324/gy Atlétika 4. GY. (TFK) 500 #ZÉRÓOSZTÓ! 250 50
TN331/gy Torna 1. GY. (TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! 1080 720 240
TN333/gy Torna 3. GY. (TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
TN342/gy Úszás 2. GY. (TFK) 1090,909091 #ZÉRÓOSZTÓ! 927,2727273 436,3636364
TN351/gy Ritmikus gimnasztika 1. GY. - lányoknak - (TFK) 557,1428571 257,1428571 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TN422/gy Kézilabda 2. GY. (TFK) 947,3684211 473,6842105 157,8947368 31,57894737
TN432/gy Kosárlabda 2. GY. (TFK) 915,7894737 315,7894737 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TN441/gy Labdarúgás 1. GY (férfi) 882,3529412 282,3529412 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TN451/gy Labdarúgás GY. (noi) 533,3333333 233,3333333 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TN571/gy Gimnasztika gyakorlat vezetés #ZÉRÓOSZTÓ! 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TÓFT2A/ea Ókor EA (TFK) #ZÉRÓOSZTÓ! 1400 600 100
tornaszig Torna szigorlat #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
TÖ-105/b Magyarország a második világháborúban 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TÖ-251/c Nemesi életmód - elit kultúra a kora újkori Magyarországon 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TÖ-252/a A Báthoryak kora 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TÖ-260/b Európai gyarmatosítás története a 19. században 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TÖ-262/a Európa összehasonlító története a 19. században 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TÖ-270/c A jobbágyrendszer és az örökváltság problémája 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TÖ-271/d Politikusportrék a 19. századi Magyarországon #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600
TÖ-273/a A magyar polgári átalakulás 1830-1870 #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TÖ-320.79 Nagy Konstantintól Nagy Károlyig 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TÖN-102_01a/gy Bevezetés a történeti kutatás módszereibe #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ!
TÖN-102_02/gy A történelem segédtudományai I. 960 360 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TÖN-212_05/ea Kisemberek az ókori Közel-Kelet "nagy" történelmében #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 900 300
TÖN-213_06/gy Vallás és művészet az Ókori Keleten 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TÖN-213_07/gy Mezopotámia hadtörténete 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TÖN-213_10/gy Levelek és történelem Mezopotámiában 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TÖN-214/ea Görög történelem 900 300 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TÖN-214/ea1 Egy ezeedév Hellaszban 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TÖN-215_17/gy Historia Augusta problémák #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TÖN-215_19/gy Az archaikus kori görög társadalom 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TÖN-216_03/ea Romolustól Augustusig. A római királyság és köztársaság korának vitás kérdései 1114,285714 771,4285714 257,1428571 #ZÉRÓOSZTÓ!
TÖN-218.01 Görög vallástörténet #ZÉRÓOSZTÓ! 600 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
TÖN-218_02/ea A hinduizmus története 1028,571429 514,2857143