Tájékoztató a „Kar Kiváló Hallgatója” cím elnyerésének lehetőségéről

Tájékoztató a „Kar Kiváló Hallgatója” cím elnyerésének lehetőségéről

 

Ebben az évben is átadásra kerülnek a Kar Kiváló Hallgatója elismerések az Eötvös-napi ünnepségek keretében. A díjat az intézetek javaslatára, a Tanulmányi és Oktatási Bizottság véleménye alapján a Kari Tanács adományozza.

A cím odaítélése a tanulmányi eredmény, a tudományos (TDK,)- és versenyeredmények, publikációk, valamint további szakmai és szakmai közéleti tevékenység és oktatási tevékenység, illetve közéleti tevékenység figyelembe vételével történik.

A cím elnyerésének minimum feltételei:

- Legalább két lezárt aktív félév az ELTE Természettudományi Karán.

- A kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag az utolsó két aktív félévben külön-külön legalább 4,00.

- Ugyan ezen két aktív félévben a teljesített kreditek száma legalább 40. Mesterszakon azok a hallgatók is pályázhatnak, akik e 40 kredites elvárást esetleg nem teljesítik, de szakjukon már legalább 60 kreditet teljesítettek.

A tanulmányi átlag kiszámításakor figyelembe veendő félévek esetében – amennyiben ezt a hallgató írásban kéri (az írásos kérelmet Török Gabriella hivatalvezetőnek kell leadni 2016.03.30-án 12 óráig) – a két utolsó aktív félév kiválasztásánál az Erasmus ösztöndíjjal külföldön teljesített félévet nem kell figyelembe venni.

Több párhuzamos szak végzése esetén a rangsorolásban való részvétel kritériuma, hogy valamelyik szakon (ha az egyik szak nem TTK-s, akkor mindenképpen a TTK-s szakon) teljesüljön az átlagokra és a kreditre vonatkozó minimumfeltétel.

Azoknál az első éves mesterszakos hallgatóknál, akik az alapképzéses szakdolgozat védésekor szerezték meg a szakdolgozatra járó 10 kreditet, a tanulmányi pont számításának alapjául szolgáló utolsó két aktív félévből az utolsó alapképzéses félévükben a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagba beszámításra kerül az alapképzéses szakdolgozat védésekor megszerzett 10 kredit a záróvizsga jegyzőkönyvben szereplő, a szakdolgozatra szerzett érdemjeggyel.

A javasolt hallgatókat az Intézetek terjesztik fel a Tanulmányi Hivatal felé, ezért jelentkezni legkésőbb 2016. március 30-án 12 óráig lehet az intézeti titkárságokon illetve a Környezettudományi Centrum titkárságán.

A jelentkezés nem kötelező, az Intézetek jelentkezés nélkül is javasolhatják a hallgató díjazását, illetve az Intézetek számára sem kötelező a jelentkezés alapján a hallgató felterjesztése.

A TOB által javasolt pontrendszer 2016. március 18-tól lesz megtalálható a honlapon. Felhívom a figyelmüket, hogy pont csak a megfelelően igazolt teljesítésre adható.

 

Budapest, 2016. március 10.

 

Török Gabriella

Tanulmányi Hivatal

hivatalvezető