Tűzriadó gyakorlat: 2016. 10. 06. (csütörtök) 12 óra.

A 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4 §. (3) bekezdése értelmében minden olyan létesítményben, amelyben Tűzriadó Terv készítése kötelező, évente tűzriadó gyakorlatot kell tartani. Az idei évben a tűzriadó gyakorlatot

 

2016 október 06-án csütörtökön 12 órakor tartjuk

az Északi és a Déli Tömb területén.

A gyakorlatot a korábbi évekhez hasonlóan az üzemeltető Kraft-FM Kft. és a P. Dussmann Kft. segítségével fogjuk lebonyolítani. Ennek során a diszpécser központ folyamatosan tájékoztatja az épületben tartózkodókat a riadó végrehajtásával kapcsolatos feladatokról.

A Tűzriadó Terv meghatározza az irányító vezetők feladatait, melynek értelmében a vezetőknek gondoskodniuk kell arról, hogy az irányításuk alá tartozó munkatársak, hallgatók a gyakorlat vagy egy tényleges tűzeset, gázömlés, bombariadó és hasonló életveszéllyel, illetve katasztrófával fenyegető esemény alkalmával a legrövidebb időn belül biztonságos helyre távozzanak.

Tűzriadó esetén irányító feladatokat ellátó személyek:

  • az ELTE Természettudományi-, az Informatikai- és a Társadalomtudományi Kar vezetői, a dékánok és dékánhelyettesek,
  • intézet igazgatók és helyetteseik,
  • tanszékvezetők és helyetteseik,
  • a laboratóriumok vezetői,
  • a karok tűzvédelmi megbízottai, a tanszékek és önálló egységek tűzvédelmi feladatokkal is megbízott munkavállalói,
  • az  Üzemeltetési Igazgatóság Lágymányosi Gondnokság vezetője,
  • a P. Dussmann Kft. és a Kraft-FM Kft. vezetője,
  • a diszpécser szolgálat vezetője.

 

A tűzriadó gyakorlat az egyetemi diszpécser szolgálat – hangos beszélőn történő – riasztásával kezdődik, melyet folyamatosan ismétel.

A riasztás elhangzása után: az épületek összes liftjének a működését meg kell, szüntetni. A jelenlévő, irányító feladatokat ellátó személyek intézkedjenek, hogy munkatársaik és a hallgatóság mérlegelés nélkül, azonnal kezdje meg az épületek elhagyását a legrövidebb úton, a lépcsőházakon és a kijáratokon keresztül. Egyébként ennek a kötelezettségnek a végrehajtása mindenkinek saját felelőssége is. Az Északi és a Déli Tömb körül elegendően nagy terület áll rendelkezésre várakozás céljára, amíg a gyakorlat befejeződik.

Az irodák, a laboratóriumok és más technológiai helyiségek zárásáról minden felelős helyiség-gazda köteles gondoskodni.

Ugyanezek vonatkoznak a bérlőkre és más külső személyekre, valamint az általuk folytatott tevékenységekre is

A mozgásban korlátozott személyek menekítését kérjük megszervezni, különös tekintettel a hallgatókra.

A riasztás után maradjanak az épület területén a tűzvédelmi feladatokat irányító személyek, a rendfenntartásban, az anyagmentésben, az első segélynyújtásban és a műszaki mentésben részt vevő munkavállalók, a Kraft-FM. Kft. aznap jelen lévő villany-, vízszerelői és egyéb technikai munkavállalói. Az őrző-védő szolgálat az őrhelyét nem hagyhatja el. Az ellenőri feladatokat az ELTE Lágymányosi Létesítménye Karainak tűzvédelmi megbízottai látják el.

A gyakorlat idején az épületekbe senki nem mehet be.

Problémamentes végrehajtás esetén a gyakorlat kb. 20 percnyi időtartamot vesz igénybe.

Kérjük, fentiek szíves tudomásulvételét és segítségét, ellenőrzését a gyakorlat során, a szükséges intézkedések megtételét, a sikeres lebonyolítás érdekében.

 

Tisztelettel:

 

 

         Dr. Jánosi Imre sk.                                      Dr. Albert Albert sk.                Dr. Lászlóffy László sk.

         dékánhelyettes                                                                       kari megbízottak