Új Nemzeti Kiválóság Program kiegészítés

Kedves Pályázó!

Az ÚNKP keretében az ELTE TTK-ra benyújtandó pályázatok kapcsán az alábbi kiegészítő információkat tesszük közzé a benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban:

ÚNKP-16-1 Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (A keret) benyújtandó dokumentumai:
- kutatási terv,
- motivációs levél,
- középfokú képzésben teljesített utolsó két év második félévi átlagát igazoló dokumentum, vagy annak másolata - egyszerű másolat, amin szerepelnie kell a következő nyilatkozatnak: „büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, mely nyilatkozatot a pályázónak alá kell írnia
- a nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata - egyszerű másolat, amin szerepelnie kell a következő nyilatkozatnak: „büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, mely nyilatkozatot a pályázónak alá kell írnia
- tudományos / művészeti tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció, vagy annak másolata (Pl. OTDK részvételt, OTDK minősített helyezést, publikációt, művészeti díjat, ösztöndíjakat igazoló dokumentumok. Amely tudományos / művészeti tevékenység létrehozását dokumentumon nem lehet igazolni, annak szöveges feltüntetése a Pályázati Adatlapon szükséges.) - egyszerű másolat, amin szerepelnie kell a következő nyilatkozatnak: „büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, mely nyilatkozatot a pályázónak alá kell írnia
- erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata (180 napnál nem régebbi),
- a fogadó felsőoktatási intézmény szándék nyilatkozata (az Pályázati Adatlap mellékletét képezi a sablon) - dékáni aláírásra az Északi tömb 1.83-as szobájában kell leadni, két munkanap múlva felvehető
- költségterv (sablon: http://www.elte.hu/file/UNKP_ELTE_dologi_ktg_minta.xlsx). A költségtervet az ösztöndíjon felül az intézménynek folyósított támogatás dologi keretére kell elkészíteni, ami 10 hónapra 210 000 Ft (http://www.elte.hu/file/UNKP_koltsegterv_tajekoztato.docx)

ÚNKP-16-2 Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (A keret) benyújtandó dokumentumai:
- kutatási terv,
- motivációs levél,
- tanulmányi eredményeit igazoló dokumentum, vagy annak másolata - kinyomtatható a NEPTUN rendszerből, nem kell rá aláírás
- a nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata - egyszerű másolat, amin szerepelnie kell a következő nyilatkozatnak: „büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, mely nyilatkozatot a pályázónak alá kell írnia
- tudományos / művészeti tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció, vagy annak másolata (Pl. OTDK részvételt, OTDK minősített helyezést, publikációt, művészeti díjat, ösztöndíjakat igazoló dokumentumok. Amely tudományos / művészeti tevékenység létrehozását dokumentumon nem lehet igazolni, annak szöveges feltüntetése a Pályázati Adatlapon szükséges.) - egyszerű másolat, amin szerepelnie kell a következő nyilatkozatnak: „büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, mely nyilatkozatot a pályázónak alá kell írnia
- erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata (180 napnál nem régebbi),
- a fogadó felsőoktatási intézmény szándék nyilatkozata (az Pályázati Adatlap mellékletét képezi a sablon) - dékáni aláírásra az Északi tömb 1.83-as szobájában kell leadni, két munkanap múlva felvehető
- költségterv (sablon: http://www.elte.hu/file/UNKP_ELTE_dologi_ktg_minta.xlsx). A költségtervet az ösztöndíjon felül az intézménynek folyósított támogatás dologi keretére kell elkészíteni, ami 10 hónapra 280 000 Ft (http://www.elte.hu/file/UNKP_koltsegterv_tajekoztato.docx)

Valamennyi pályázat esetében:

Idegen nyelvű dokumentum /pl. oklevél/ benyújtása esetén, kérjük a magyar nyelvű fordítást is mellékelni az eredeti dokumentumhoz. Azon csatolandó mellékletek esetén, amelyeknél másolat bekérése kerül feltüntetésre, ott a másolaton szerepelnie kell a következő nyilatkozatnak: „büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, mely nyilatkozatot a pályázónak alá kell írnia. A fogadó felsőoktatási intézmény az eredeti dokumentumot igazolás céljából szúrópróba szerűen bekérheti.