Arenberg-ösztöndíj

A Coimbra Csoport egyetemi hálózat ismét közzétette az Arenberg-díjra szóló pályázati felhívását volt Erasmus-hallgatók számára.

A díj összege EUR 5000.

Pályázhat:

-bármely mesterszakon frissen végzett ELTE-s hallgató (azaz aki a benyújtási határidőt megelőző egy évben szerezte diplomáját 2011.11.30-2012.11.30. között),
-és korábban cserehallgató volt Erasmus ösztöndíjjal egy másik, a Coimbra Csoporthoz tartozó egyetemen. (A Coimbra Csoport tagjai: http://www.coimbra-group.eu/index.php?page=members).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- Jelentkezési lapot (“Template to accompany applications”, amely letölthető a http://www.coimbra-group.eu/index.php?page=arenberg-prize oldalról.)
- egy négy oldal terjedelmű, angol nyelvű írást, melyben a hallgató bemutatja a szakdolgozatát, valamint azt, hogy az Erasmus csereprogram mennyiben járult hozzá szakdolgozata megírásához/tanulmányai elvégzéséhez

Határidők:
- A pályázat beérkezésének határideje az ELTE RH NKMO-ra: 2012.11.30. (Egyetemenként max. 3 jelölt anyagát továbbíthatjuk 2013.01.30-ig a Coimbra Csoport központjába.)
- A pályázat benyújtásának módja: személyesen az ELTE RH NKMO-ra (1056 Budapest, Szerb u. 21-23.), vagy elektronikus úton az nkmo@rekthiv.elte.hu címre. A tárgyban szerepeljen: NÉV_Arenberg-díj.

Részletes információ a http://www.coimbra-group.eu/index.php?page=arenberg-prize oldalon található.