További képzéseink

Adatelemző matematikus és gépi tanulás szakember szakirányú továbbképzési szak (mathematics expert in data analytics and machine learning postgraduate specialisation programme)

Admission information: mathematics expert in data analytics and machine learning postgraduate specialisation programme

Munkarend: levelező
Finanszírozási forma: önköltséges
Költségtérítés (félév): 295.000 Ft
Képzési idő (félév): 2
Irányszám: 10-30 fő
Képzés gyakorisága: hetente
Képzés helye: Budapest
Képzés nyelve: angol
Képzési terület: természettudomány

A felvétel feltétele:
Legalább alapképzésben szerzett oklevél:
a) matematika, fizika szakon,
vagy
b) az alábbi képzési területek valamelyikéről: gazdaságtudományok, informatika, műszaki, pedagógusképzés, természettudomány, amennyiben a korábbi tanulmányok során elvégzett matematikai tárgyak összesített kreditértéke legalább 50 kredit

Szakirányú továbbképzési szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: adatelemző matematikus és gépi tanulás szakember
Szakirányú továbbképzési szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése angolul: mathematics expert in data analytics and machine learning

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Zempléni András, ELTE Matematikai Intézet Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék, cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, tel/+361/372-2500/8102, email: andras.zempleni@ttk.elte.hu, honlap:  https://ai.elte.hu/training/
Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 27.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, nyelvvizsga bizonyítvány, amennyiben a felvételi feltételeinél szereplő b) pontban felsorolt képzési területek valamelyikéről jelentkezik, hitelesített teljesítésigazolás szükséges az elvégzett matematikai tárgyakról.
Képzés kezdete: 2021. szeptember 7.

Egyéb információk: Az intézmény által kibocsátott letölthető jelentkezési lapot, kitöltve és aláírva Nagypál Emma tanulmányi előadó e-mail címére, nagypal.emma@ttk.elte.hu kell eljuttatni szkennelt formában a csatolandó dokumentumokkal együtt. Elérhetőség: +361/372-2564.
Tantervi háló
Tárgyleírások
A felvételi vizsga tervezett időpontja: 2021. augusztus 31.

 

Mikrobiológus szakirányú továbbképzés

Munkarend: esti
Szakirányú továbbképzés neve: mikrobiológus
Önköltség (félév): 295000 Ft
Képzési idő (félév): 4
Irányszám: 5 < 30
Képzés gyakorisága: hetente
Képzés helye: Budapest
Képzési terület: Természettudományi

Részvétel feltétele: a) Az alább felsorolt alapképzési szakok (vagy azoknak megfeleltethető legalább főiskolai szintű képzések) bármelyikén szerzett oklevél:
biológia, környezettan, kémia, erdőmérnöki, kertészmérnöki, növénytermesztő mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, környezetgazdálkodási
agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki, állattenyésztő mérnöki, élelmiszermérnöki, mezőgazdasági mérnöki, egészségügyi gondozás
és prevenció, környezetmérnöki, biomérnöki, vegyészmérnöki.
b) A fentiektől eltérő, legalább alapképzésben (vagy azoknak megfeleltethető legalább főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők, akiket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad, illetve akiket a Felvételi
Bizottság alkalmasságuk okán támogat.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: mikrobiológus
Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Borsodi Andrea, ELTE Biológiai Intézet Mikrobiológiai Tanszék, cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, tel/fax: (1)
381-2177, email: borsodi.andrea@ttk.elte.hu, honlap: http://mikrobiologia.elte.hu
Tantervi háló és tematika:
http://to.ttk.elte.hu/sites/default/files/mikrobiologus_tantervi_halo.pdf#overlay-context=tovabbi-kepzeseink%3Fq%3Dtovabbi-kepzeseink

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 27.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.
Képzés kezdete: 2021. szeptember 7.
Az intézmény által kibocsátott letölthető jelentkezési lapot (http://to.ttk.elte.hu/tovabbi-nyomtatvanyok) , kitöltve és aláírva Nagypál Emma tanulmányi előadó e-mail címére, nagypal.emma@ttk.elte.hu kell eljuttatni szkennelt formában a csatolandó dokumentumokkal együtt. Elérhetőség: +361/372-2564.
A felvételi vizsga tervezett időpontja: 2021. augusztus 31.