TÁMOP Nemzeti Kiválóság Program

A TÁMOP részeként a Nemzeti Kiválóság Programban Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj került kiírásra. A hallgatók 10 hónapra pályázhatnak, az ösztöndíj várható kezdete 2013. február 1. A pályázaton mesterképzésre beiratkozott hallgatók vehetnek részt. Az ösztöndíj havi összege 100 ezer forint. Az országos programban (amelyben a közép-magyarországi régióból is pályázhatnak) várhatóan 30 ösztöndíj kerül kiosztásra.

A pályázatot a www.nemzetikivalosag.hu oldalon keresztül elérhető informatikai rendszerben kell feltölteni, az ott történő véglegesítéssel a pályázat beadottnak minősül. A véglegesítést határideje: 2012. november 5. 17:00

A pályázathoz postai úton is be kell küldeni az aláírt regisztrációs nyilatkozatot, az intézményi befogadó nyilatkozatot és a pályázói nyilatkozatot, a postára adás határideje megegyezik a véglegesítés határidejével.

A befogadó nyilatkozat aláírására a karon kerül sor. Az aláíráshoz kérjük a kitöltött adatlapot (a kapcsolattartó és az aláírók neveivel kitöltött verzió elérhető itt: xxx) legkésőbb 2012. október 30-án 12 óráig leadni Lengyel Tamásnál (TTK Tudományszervezezési és Egyetemközi Kapcsolatok Osztálya, Északi tömb, 0.130-as szoba). A befogadáshoz kérjük mellékelni a vállalások listáját, amelyet a pályázó és a kutatási témavezető (aki az ajánlást adja) aláír. Amennyiben a vállalások olyan tevékenységre is vonatkoznak, amelyek kapcsán a karon költség merül fel (pl. laborhasználat, vegyszer, stb.) kérjük ezen költségek fedezetének megjelölését is.

A tanulmányi osztály igazolása az utolsó két teljesített félév vizsgaeredményeiről a tanulmányi előadótól kérhető, az ETR leállása miatt legkésőbb 2012. október 29-én 12 óráig.

A pályázat benyújtása előtt kérjük a pályázati útmutató alapos áttanulmányozását: http://www.kih.gov.hu/web/guest/nyitolap/-/asset_publisher/4frusdbuyVxX/...

Sok sikert kívánunk a pályázáshoz!

CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon befogadonyilatkozat_eotvos.doc99 KB