A koronavírus helyzethez kapcsolódó fontos tanulmányi információk

Tisztelt Hallgatók!
 

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tanulmányi Hivatalban a személyes ügyfélfogadás 2020.03.12-től szünetel.

A Tanulmányi Hivatal munkatársai a hallgatók kérdéseit kizárólag elektronikusan, a TH honlapján, a munkatársak fülön (http://to.ttk.elte.hu/?q=munkatarsaink) megtalálható e-mail címen fogadják, kizárólag a Neptunban szereplő hivatalos hallgatói e-mail címről.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a "freemail", "hotmail" illetve az "outlook" e-mail címekre küldött leveleink sajnálatos módon többnyire nem érkeznek meg, ezért kérjük egy másik e-mail cím (pl. gmail) rögzítését a Neptun tanulmányi rendszerben.

 
Mivel az ELTE 2020. március 23-tól távolléti oktatásra áll át, ezért kiemelten fontos, hogy folyamatosan figyelemmel kövessék az ELTE honlapján olvasható (https://www.elte.hu/koronavirus), folyamatosan frissülő tájékoztatót és tartsák be az abban szereplő utasításokat, rendszeresen használják a Neptunt és ellenőrizzék a Neptunban regisztrált elektronikus postafiókjukat, mivel az oktatók a Neptunon keresztül fogják Önöket tájékoztatni a kurzusok teljesítésének módjáról.

Az ELTE TTK oktatói és munkatársai mindent megtesznek azért, hogy a hallgatók a rendkívüli körülmények között is megkapják a lehetőséget a kurzusok teljesítésére, de a félév sikeres befejezéséhez elengedhetetlen az Önök együttműködésé is.

Vigyázzanak magukra, családtagjaikra, ismerőseikre, mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Osztatlan tanárképzés 2013-tól 2017-ig

A Tanárképző Központ osztatlan tanárképzési szakjainak tanterveit összesítő honlap: http://tkk.tanterv.elte.hu/

Rövid tájékoztató az osztatlan tanárképzésről

A közismereti tanárképzésben mesterfokozat és tanári szakképzettség osztatlan, kétszakos képzésben szerezhető, amelynek három formája a 4 + 1, a 4,5 + 1 és az 5 + 1 éves tanárképzés. A plusz egy év a szakmai gyakorlatot jelenti. A 10 féléves (4+1) képzésben általános iskolai, a 11 féléves (4,5+1) képzésben vegyes (általános és középiskolai), a 12 féléves (5+1) képzésben középiskolai tanári szakképzettséget lehet szerezni.

Az osztatlan tanárképzés mind a három képzési formában egy 6 féléves közös képzési szakasszal kezdődik. A harmadik évben kell a hallgatónak döntést hoznia arról, milyen (általános iskolai, középiskolai vagy vegyes) végzettséget kíván szerezni.

A közismereti tanárképzés kizárólag kétszakos formában végezhető.
A hallgatók tanulmányi ügyintézése − a beiratkozástól a záróvizsgázásig − a hallgató alapkarán történik. A hallgatók alapkar szerinti besorolása az alábbi:

Természettudományi Kar az alapkara az alábbi szakpáros hallgatóknak:
két természettudományi szak
bölcsész szak (nem nyelvszak) − természettudományi szak
informatikai szak – természettudományi szak (kivéve matematika)

Bölcsészettudományi Kar az alapkara az alábbi szakpáros hallgatóknak:
két bölcsész szak
bölcsész nyelvszak (beleértve a magyart is) − természettudományi szak

Informatikai Kar az alapkara az alábbi szakpáros hallgatóknak:
informatikai szak – összes bölcsész szak
matematika szak – informatika szak

A Tanulmányi Osztály honlapjára most a 4+1 képzés úgynevezett átfedés mentes tantervi hálói kerültek fel. Az átfedés mentesség azt jelenti, hogy a hálóban szereplő mindegyik tanegységet teljesíteni kell. Ez a tantervi háló a természettudományi szak - bölcsész/nyelvszak szakpáros hallgatókra vonatkozik. A tantervi hálókon kisebb változtatások még lehetségesek, ezért érdemes rendszeresen ellenőrizni!
A két természettudományi szakpáros hallgatóknál a természettudományos képzés sajátossága miatt előfordul, hogy mindegyik szak tantervi hálója tartalmaz ugyan olyan, vagy hasonló tematikájú tárgyat (ilyen lehet például a matematika). Természetesen ilyen esetben nem kell kétszer (mind a két szakon) elvégezni az adott tárgyat. A szakpáros tantervi hálók összeállítása folyamatban van, hamarosan felkerülnek a Tanulmányi Osztály honlapjára.

Az átfedés mentes tantervi hálók nem tartalmazzák a másik szak tantárgyait, a tanári felkészítés tárgyait, az elvégzendő szabadon választott kreditmennyiséget, valamint a szakdolgozatért járó kreditet.

Kritérium-tárgyak:
Minden tanár szakos hallgató számára kötelező az anyanyelvi kritériumvizsga. Az ELTE Tanárképző Központ honlapján lehet erről majd részletes tájékoztatót olvasni.

Minden tanár szakos hallgatónak, akinek a szakpárjából legalább az egyik szak természettudományos szak, a tantervben meghatározott egy- vagy több tárgyból úgynevezett kritériumtárgyat kell teljesíteniük.
A kritériumtárgy célja a középiskolában szerzett ismeretek ellenőrzése, illetve az esetleges hiányok pótlása.

A kritériumtárgy teljesítésére a Kar a regisztrációs héten kritériumdolgozat megírásával lehetőséget. Akinek ez a kritériumdolgozat nem sikerül, annak a tantervben szereplő kritériumtárgyak óráin részt kell vennie, és a félév végéig így lehetősége lesz a kritériumtárgy teljesítésére. Ha az első félév végéig nem sikerül a tárgyat teljesíteni, a második félévben úgynevezett vizsgakurzus keretében még egyszer lehetőség van erre.
Azt a hallgatót, akinek a második félév végén sem sikerül teljesítenie a kritériumtárgyat, elbocsátjuk.