Szakmegfeleltetés (hagyományos és BSc szakok között)

A többciklusú, lineáris képzési rendszer szakjainak és a korábbi szakindítási engedélyek alapján indított egyetemi és fõiskolai szintû alapképzési szakok megfeleltetése.

 (A többciklusú, lineáris felsõoktatási képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályairól és az elsõ képzési ciklus indításának feltételeirõl szóló 252/2004. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján.)

AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

Képzési ág

Alapszakok

Hagyományos szak

agrár mûszaki

földmérõ és földrendezõ mérnöki

földmérõ mérnöki
földrendezõ mérnöki
ingatlan-nyilvántartási szervezõ
meliorációs mérnöki

mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

élelmiszeripari gépészmérnöki
mezõgazdasági gépészmérnöki
mezõgazdasági gépészmérnöki, páncélos és gépjármû-technikai mérnöktiszti

tájrendezõ és kertépítõ mérnöki

tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési

állatorvostudományi

állatorvosi

állatorvosi

erdõmérnöki

erdõmérnöki

erdõmérnöki

gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

agrármenedzser
gazdasági agrármérnöki
gazdasági mérnöki
tájgazdálkodási
területfejlesztési mérnök
vállalkozó menedzser
vidékfejlesztési agrármérnöki

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki

informatikus agrármérnök
mezõgazdasági szakigazgatási szervezõ mérnöki

élelmiszer- és kertészmérnöki

élelmiszer-mérnöki

élelmiszermérnöki
élelmiszer minõségbiztosító agrármérnöki élelmiszer technológus mérnöki

kertészmérnöki

kertészmérnöki
szõlész-borász

környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki

környezetgazdálkodási agrármérnöki

környezetgazdálkodási agrármérnöki

természetvédelmi mérnök

természetvédelmi mérnöki

vadgazda mérnöki

vadgazda mérnöki

mezõgazdasági

állattenyésztõ mérnöki

állattenyésztõ mérnöki
halgazda mérnöki

mezõgazdasági mérnöki

agrármérnöki
mezõgazdasági mérnöki

mezõgazdasági szakoktató

agrár szakoktató, mérnöktanári

növénytermesztõ mérnöki

agrárkémikus agrármérnöki
növénytermesztési mérnöki
növényorvosi

 

 

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET

Képzési ág

Alapszakok

Hagyományos szak

magyar

magyar
(pl.: színháztörténet, irodalomtudomány, drámapedagógia,
észt, finn, finnugor, eszperantó, folklorisztika, ügyvitel,
nyelvtechnológia, mûvelõdéstudomány, nyelvmentor,
neolatin, szakirányok)

alkalmazott nyelvészet
elméleti nyelvészet
észt
eszperantó nyelvtanár
finn nyelv és irodalom
finnugor
magyar nyelv és irodalom
magyar mint idegen nyelv
összehasonlító irodalomtudomány
ügyvitel
színháztörténet

történelem

történelem
(pl.: levéltár, muzeológia, régészet szakirányok)

régészet
levéltár
történelem
új- és a legújabb kori történeti muzeológia

néprajz

néprajz

modern filológia

anglisztika
(pl.: angol, amerikanisztika szakirányok)

amerikanisztika
angol nyelv és irodalom

germanisztika
(pl.: német, német nemzetiségi, néderlandisztika,
svéd, norvég, dán szakirányok)

néderlandisztika
német nemzetiségi nyelv és irodalom
német nyelv és irodalom
skandinavisztika

romanisztika
(pl.: francia, olasz, portugál, román/nemzetiségi,
spanyol szakirányok)

francia nyelv és irodalom
olasz nyelv és irodalom
portugál nyelv és irodalom
román nemzetiségi nyelv és irodalom
spanyol nyelv és irodalom

romológia

romológia

szlavisztika
(pl.: orosz, bolgár, cseh, lengyel, horvát/nemzetiségi,
szerb/nemzetiségi, szlovák/nemzetiségi, szlovén/nemzetiségi,
ukrán/nemzetiségi szakirányok)

orosz nyelv és irodalom
horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom
ukrán nyelv és irodalom
bolgár nyelv és irodalom
cseh nyelv és irodalom
lengyel nyelv és irodalom
szerb nyelv és irodalom

ókori és keleti filológia

ókori nyelvek és kultúrák
[asszirológia, egyiptológia, klasszika filológia
(latin, ógörög) szakirányok]

assziriológia
egyiptológia
latin nyelv és irodalom
ógörög

keleti nyelvek és kultúrák
(pl.: altajisztika, arab, indológia, iranisztika, tibeti,
mongol, hebraisztika, japán, kínai, koreai, török,
újgörög szakirányok)

altajisztika
arab
hebraisztika
indológia
iranisztika
japán
kínai
koreai
mongol
tibeti
török
újgörög nyelv és irodalom

pedagógia és pszichológia

andragógia
(mûvelõdésszervezõ, személyügyi szervezõ, felnõttképzési
szervezõ, munkavállalási tanácsadó szakirányok)

mûvelõdésszervezõ
humán szervezõ
munkavállalási tanácsadó
személyügyi szervezõ

pedagógia

pedagógia

pszichológia

pszichológia

szabad bölcsészet

szabad bölcsészet
(pl.: filozófia, esztétika, etika, vallástudomány, filmelmélet és
filmtörténet, kommunikáció, médiatudomány, mûvészettörténet
szakirányok)

etika, ember, és társadalomismeret
esztétika
filmelmélet és filmtörténet
filozófia
mûvészettörténet
vallástudomány

 

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET

Képzési ág

Alapszakok

Hagyományos szak

politikatudomány

nemzetközi tanulmányok

nemzetközi kapcsolatok
nemzetközi tanulmányok

politológia

politológia
politológus-közgazdász

társadalom-ismeret

informatikus könyvtáros

informatikus könyvtáros

kommunikáció és médiatudomány

fotóriporter és képszerkesztõ
kommunikáció

kulturális antropológia

kulturális antropológia

szociológia

szociológia

társadalmi tanulmányok

szociológus-közgazdász
településtudomány és humánökológia

szociális

szociális munka

általános szociális munkás
szociális munkás
szociálpolitika
szociálpolitikus-közgazdász

szociálpedagógia

szociálpedagógus

 

 

INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET

Képzési ág

Alapszakok

Hagyományos szak

informatikai

gazdaságinformatikus

folyamatszabályozó mérnöki
gazdasági informatika
közgazdasági programozó matematikus

mérnök informatikus

mûszaki informatikai

programtervezõ informatikus

informatikatanári
programozó matematikus
programtervezõ matematikus
számítástechnika tanári

 

 

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET

Képzési ág

Alapszakok

Hagyományos szak

jogtudomány

jogász

jogász

igazgatási

bûnügyi igazgatási

bûnügyi
gazdaságvédelmi
pénzügynyomozói

igazgatásszervezõi

igazgatásszervezõ
közigazgatási

igazságügyi igazgatási

igazságügyi ügyintézõ

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

munkaügyi kapcsolatok
társadalombiztosítási

nemzetközi igazgatási

 

rendészeti igazgatási

büntetés-végrehajtási
határrendészeti
igazgatásrendészeti
katasztrófavédelmi
közlekedésrendészeti
közrendvédelmi
nemzetbiztonsági
vámigazgatási

 

 

NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI TERÜLET

Képzési ág

Alapszakok

Hagyományos szak

védelmi

biztonság- és védelempolitikai

biztonság- és védelempolitikai

büntetés-végrehajtási nevelõ

 

határrendészeti és -védelmi vezetõi

határrendészeti és -védelmi vezetõi

nemzetbiztonsági

 

védelmi igazgatási

védelem igazgatási

katonai

katonai gazdálkodási

 

katonai vezetõi

katonai vezetõi
katonai logisztikai

 

 

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET

Képzési ág

Alapszakok

Hagyományos szak

közgazdasági

alkalmazott közgazdaságtan

általános közgazdasági
gazdaságmatematikai elemzõ
közgazdasági
közgazdasági szakos közgazdász tanári

gazdaságelemzés

 

közszolgálati

európai közszolgálati és üzleti szervezõ
közszolgáltatási közgazdász
non-profit gazdálkodási

üzleti

gazdálkodási és menedzsment

gazdálkodási
gazdaságismeret tanári
háztartásökonómia-életvitel szakos tanár
vállalkozásszervezõ
informatikus közgazdász (gazdasági informatika)
üzleti kommunikáció
gazdálkodási szakos tanári

kereskedelem és marketing

kereskedelmi
kereskedelmi közgazdász tanári
nemzetközi marketing és teljes körû minõségirányítás (TQM)

emberi erõforrások

humán erõforrás menedzser

nemzetközi gazdálkodás

gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment
külgazdasági
nemzetközi kapcsolatok
nemzetközi kommunikáció

pénzügy és számvitel

pénzügyi
számviteli

turizmus-vendéglátás

idegenforgalmi és szálloda
idegenforgalmi-szállodai közgazdász tanári
vendéglátó és szálloda
vendéglátó-szállodai közgazdász tanári

üzleti szakoktató

gazdasági szakoktató

 

 

MÛSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET

Képzési ág

Alapszakok

Hagyományos szak

anyag-, fa- és könnyûipari mérnöki

anyagmérnöki

anyagmérnöki
kohómérnöki

faipari mérnöki

faipari mérnöki
papíripari mérnöki

könnyûipari mérnöki

könnyûipari mérnöki
könnyûipari

bio-, környezet és vegyészmérnöki

biomérnöki

biomérnöki

környezetmérnöki

környezetmérnöki

vegyészmérnöki

vegyészmérnöki

építõmérnöki és mûszaki földtudományi

építõmérnöki

építõmérnöki
földmérõ és térinformatikai
tûzvédelmi
településmérnöki

mûszaki földtudományi

bánya- és geotechnikai
elõkészítés-technikai
mûszaki földtudományi
olaj- gázmérnöki

építészmérnök, ipari termék és formatervezõi

építész

építészmérnöki

építészmérnöki

 

ipari termék- és formatervezõi

ipari termék- és formatervezõi

gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki

gépészmérnöki

gépészmérnöki

közlekedésmérnöki

közlekedésmérnöki
repülõmérnöki

mechatronikai mérnöki

mechatronikai mérnök

had- és biztonságtechnikai mérnöki

had- és biztonságtechnikai mérnöki

biztonságtechnikai
hadtechnikai menedzser

villamos- és energetikai mérnöki

energetikai mérnöki

energetikai mérnöki

villamosmérnöki

kommunikáció technikai mérnöki
villamosmérnöki

mûszaki menedzser, mûszaki szakoktató

mûszaki menedzser

mûszaki menedzser

mûszaki szakoktató

mûszaki szakoktató, mérnöktanári

 

 

ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET

Képzési ág

Alapszakok

Hagyományos szak

orvostudományi

orvos

általános orvostudományi

fogorvos

fogorvostudományi

gyógyszerész

gyógyszerésztudományi

egészségtudományi

ápolás és betegellátás
(pl.: ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentõtiszt,
szülésznõ szakirányok)

ápoló
dietetikus
gyógytornász
mentõtiszt

egészségügyi gondozás és prevenció
(pl.: népegészségügyi ellenõr, védõnõ és gyógytornász
szakirányok)

egészségügyi-tanár
közegészségügyi járványügyi felügyelõ
népegészségügyi felügyelõ
védõnõ

egészségügyi szervezõ
(pl.: egészségbiztosítás, egészségügyi ügyvitelszervezõ,
egészségturizmus- szervezõ szakirányok)

egészségbiztosítási
egészségügyi ügyvitelszervezõ
informatikus egészségügyi menedzser

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
(pl.: orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, képalkotó
diagnosztika, orvosi kutatólaboratóriumi analitikus,
optometria szakirányok)

diagnosztikai képalkotó
optometrista
orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus

 

 

PEDAGÓGUSKÉPZÉS

Képzési ág

Alapszakok

Hagyományos szak

óvodapedagógus, tanító

óvodapedagógus (nemzetiségi szakirányokkal)

óvodapedagógus
nemzetiségi (cigány-roma) óvodapedagógus nemzetiségi óvodapedagógus-horvát
nemzetiségi óvodapedagógus-német
nemzetiségi óvodapedagógus-román
nemzetiségi óvodapedagógus-szerb
nemzetiségi óvodapedagógus-szlovák nemzetiségi óvodapedagógus-szlovén

tanító (nemzetiségi szakirányokkal)

tanító
nemzetiségi (cigány-roma) tanító
nemzetiségi (horvát) tanító
nemzetiségi (német) tanító
nemzetiségi (román) tanító
nemzetiségi (szlovák) tanító
nemzetiségi (szlovén) tanító

konduktor (óvodapedagógus, tanító szakirányokkal)

konduktor-óvodapedagógus
konduktor tanító

gyógypedagógus

gyógypedagógus
(értelmileg akadályozottak pedagógiája,
tanulásban akadályozottak pedagógiája,
hallássérültek pedagógiája, logopédia, látássérültek, szomatopedagógia,
pszichopedagógia szakirányokkal)

hallássérültek pedagógiája
látássérültek pedagógiája
logopédia
pszichopedagógia
értelmileg akadályozottak pedagógiája szomatopedagógia
tanulásban akadályozottak pedagógiája gyógypedagógia

 

 

SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET

Képzési ág

Alapszakok

Hagyományos szak

sport

testnevelõ-edzõ

testnevelõ tanár
szakedzõ
gyógytestnevelõ tanár

testkultúra

sportmenedzser

sportmenedzser

rekreáció-, életmód- és egészségfejlesztés

rekreáció
egészségtantanár

humánkineziológia

humánkineziológia

 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET

Képzési ág

Alapszakok

Hagyományos szak

élõ természettudomány

biológia

alkalmazott növénybiológus
alkalmazott zoológus
biofizikus
biológus
biológus laboratóriumi operátor
biológiatanári
molekuláris biológus

élettelen természettudomány

fizika

alkalmazott fizikus
csillagász
fizikatanári
fizikus
fizikus-mérnök
informatikus fizika (fizikus informatikus) mérnök-fizikus

kémia

informatikus vegyész (kémiai informatikus)
kémiatanári
klinikai kémikus
vegyész
vegyész-fizikus laboratóriumi operátor

föld- és földrajztudományi

földrajz

földrajztanári
geográfus

földtudományi

geofizikus
geológus
meteorológus
térképész

környezettudomány (pl. technika szakirány)

környezettan (pl. technika szakirány)

környezetvédelem-tanári
környezettudományi
környezettan-tanári
technikatanári

matematikatudomány

matematika

alkalmazott matematikus
ábrázológeometria-tanári
matematikatanári
matematikus

természetismeret

természetismeret