Új Nemzeti Kiválóság Program

Tisztelt Hallgatók!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma új pályázati kiírást tett közzé Új Nemzeti
Kiválóság Program (a továbbiakban ÚNKP) néven. Az ÚNKP célja, hogy támogassa a
hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán
való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok
támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és
alkotók munkáját. Az ÚNKP a kutatói, alkotói kiválóságot, minden tudomány- és
művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos
kutatásokat és az innovációt.

Az ösztöndíjprogram két részből áll:

–az ún. „A” keretre az ELTE-re – a 2016/2017-es tanévre teljes idejű (nappali)
alap-, mester- (jogszabály értelmében ide értjük az osztatlan képzést is)
képzésre – jelentkezők, jelenleg az intézménynél alap-, mester- (osztatlan)
képzésben részt vevő és ezt a jogviszonyt a 2016/2017-es tanévben teljes idejű
képzésen (nappali) folytatni tervező alap-, mester- (osztatlan) képzésre
jelentkező hallgatók nyújthatnak be pályázatot;

–az ún. „B” keretre az ELTE-re – a 2016/2017-es tanévre teljes idejű képzésben
(nappali), aktív doktori hallgatói képzésre jelentkező, jelenleg az
intézménynél doktori hallgatói képzésben részt vevő és ezt a jogviszonyt a
2016/2017-es tanévben teljes idejű képzésben (nappali) folytatni tervező
doktori hallgatók, a 2016. szeptember 20-ig doktorjelölti jogviszonyt
létesíteni tervező jelentkezők,jelenleg az intézménynél doktorjelölti
jogviszonyban álló és a 2016/2017-es tanévben ezt a jogviszonyt folytatni
tervező doktorjelöltek, jelenleg az intézménynél oktatói, kutatói
munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló, 2016. szeptember 20-ig oktatói, kutatói munkavégzésre
irányuló jogviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni
tervező oktatók, kutatók nyújthatnak be pályázatot.

A pályázati kiírás részletei és az egyetemi lebonyolítással kapcsolatos
tudnivalók az alábbi oldalon érhetőek el: http://www.elte.hu/unkp