További képzéseink

Űrtudományi szakember szakirányú továbbképzési szak (specialist in space sciences postgraduate specialisation programme)
 
Munkarend: levelező
Finanszírozási forma: önköltséges
Költségtérítés (félév):300.000 Ft
Képzési idő (félév): 3
Irányszám: 10-20 fő
Képzés gyakorisága: hetente péntek, szombat
Képzés helye: Budapest
Képzés nyelve: angol
Képzési terület: természettudomány
 
A felvétel feltétele: Az alábbi képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél: műszaki képzési terület, természettudomány képzési terület, informatika képzési terület.
Szakirányú továbbképzési szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: űrtudományi szakember
Szakirányú továbbképzési szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése angolul: specialist in space sciences
Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Lichtenberger János egyetemi tanár, ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék, cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, tel/+361/372-2500/6654, email: lityi@sas.elte.hu, honlap: https://unispace.hu/
Jelentkezési határidő: 2024. július 15.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, nyelvvizsga bizonyítvány
Képzés kezdete: 2024. szeptember 13.
Egyéb információk: Az intézmény által kibocsátott letölthető jelentkezési lapot, kitöltve és aláírvPrávicz Dóra  tanulmányi előadó e-mail címére, pravicz.dora@ttk.elte.hu kell eljuttatni szkennelt formában a csatolandó dokumentumokkal együtt. Elérhetőség: +361/372-2586.
A felvételi vizsga tervezett időpontja: 2024. augusztus 28-30.

Hidrológus szakirányú továbbképzés

Szakirányú továbbképzés neve: hidrológus
Munkarend: esti
Finanszírozási forma: önköltséges
Költségtérítés (félév): 200.000 Ft
Képzési idő (félév): 2
Irányszám: 10-15 fő
Képzés gyakorisága: hetente, pénteki napon
Képzés helye: Budapest
Képzési terület: természettudomány

Részvétel feltétele: a) Az alább felsorolt mesterképzési szakok bármelyikén szerzett oklevél: geográfus, geológus, földtudományi mérnök, geofizikus, meteorológus, földrajztanár, természetismeret-környezettan tanár, környezettudomány, környezetmérnöki (illetve az ezeknek megfeleltethető korábbi egyetemi szintű képzések); b) a fentiektől eltérő mesterszakos (korábbi egyetemi szintű) oklevéllel rendelkezők felvételének feltétele a hidrológiai, vízügyi ismeretekre irányuló szóbeli vizsga sikeres teljesítése.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: hidrológus

Szakfelelős: Dr. Karátson Dávid ELTE Természetföldrajzi Tanszék, cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.

Kapcsolattartó: Dr. Varga György (OVF) E-mail: varga.gyorgy@ovf.hu, palotanegyed@t-online.hu

Jelentkezési határidő: 2024. július 15.

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, nyelvvizsga bizonyítvány másolata

A felvételi vizsga időpontja: 2024. augusztus 28-30.

Képzés kezdete: 2024. szeptember. 13.

Egyéb információk: Az intézmény által kibocsátott letölthető jelentkezési lapot, kitöltve és aláírva Právicz Dóra tanulmányi előadó e-mail címére, pravicz.dora@ttk.elte.hu kell eljuttatni szkennelt formában a csatolandó dokumentumokkal együtt. Elérhetőség: +361/372-2586

Hidrológus felvételi tájékoztató
Hidrológus jelenkezési lap
Hidrológus tantervi háló

 

 

Adatelemző matematikus és gépi tanulás szakember szakirányú továbbképzési szak (mathematics expert in data analytics and machine learning postgraduate specialisation programme)

Admission information: mathematics expert in data analytics and machine learning postgraduate specialisation programme

Munkarend: levelező
Finanszírozási forma: önköltséges
Költségtérítés (félév): 540.000 Ft
Képzési idő (félév): 2
Irányszám: 10-30 fő
Képzés gyakorisága: hetente
Képzés helye: Budapest
Képzés nyelve: angol
Képzési terület: természettudomány

A felvétel feltétele:
Legalább alapképzésben szerzett oklevél:
a) matematika, fizika szakon,
vagy
b) az alábbi képzési területek valamelyikéről: gazdaságtudományok, informatika, műszaki, pedagógusképzés, természettudomány, amennyiben a korábbi tanulmányok során elvégzett matematikai tárgyak összesített kreditértéke legalább 50 kredit

Szakirányú továbbképzési szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: adatelemző matematikus és gépi tanulás szakember
Szakirányú továbbképzési szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése angolul: mathematics expert in data analytics and machine learning

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Zempléni András, ELTE Matematikai Intézet Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék, cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, tel/+361/372-2500/8102, email: andras.zempleni@ttk.elte.hu, honlap:  https://ai.elte.hu/training/
Jelentkezési határidő: 2024. július 15.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, nyelvvizsga bizonyítvány, amennyiben a felvételi feltételeinél szereplő b) pontban felsorolt képzési területek valamelyikéről jelentkezik, hitelesített teljesítésigazolás szükséges az elvégzett matematikai tárgyakról.
Képzés kezdete: 2024. szeptember 13.

Egyéb információk: Az intézmény által kibocsátott letölthető jelentkezési lapot, kitöltve és aláírva Varga Máté tanulmányi előadó e-mail címére, varga.mate@ttk.elte.hu kell eljuttatni szkennelt formában a csatolandó dokumentumokkal együtt. Elérhetőség: +361/372-2556.

A felvételi vizsga tervezett időpontja: 2024. augusztus 29-30.

Jelentkezési lap

Tantervi háló

Tárgyleírások
 

 

Mikrobiológus szakirányú továbbképzés

Munkarend: esti
Szakirányú továbbképzés neve: mikrobiológus
Önköltség (félév): 295000 Ft
Képzési idő (félév): 4
Irányszám: 5 < 30
Képzés gyakorisága: hetente
Képzés helye: Budapest
Képzési terület: Természettudományi

Részvétel feltétele: a) Az alább felsorolt alapképzési szakok (vagy azoknak megfeleltethető legalább főiskolai szintű képzések) bármelyikén szerzett oklevél:
biológia, környezettan, kémia, erdőmérnöki, kertészmérnöki, növénytermesztő mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, környezetgazdálkodási
agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki, állattenyésztő mérnöki, élelmiszermérnöki, mezőgazdasági mérnöki, egészségügyi gondozás
és prevenció, környezetmérnöki, biomérnöki, vegyészmérnöki.
b) A fentiektől eltérő, legalább alapképzésben (vagy azoknak megfeleltethető legalább főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők, akiket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad, illetve akiket a Felvételi
Bizottság alkalmasságuk okán támogat.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: mikrobiológus
Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Borsodi Andrea, ELTE Biológiai Intézet Mikrobiológiai Tanszék, cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, tel/fax: (1)
381-2177, email: borsodi.andrea@ttk.elte.hu, honlap: http://mikrobiologia.elte.hu
Tantervi háló
Tárgyak tematikái

Jelentkezési határidő: 2024. július 15.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.
Képzés kezdete: 2024. szeptember 11.
Az intézmény által kibocsátott letölthető jelentkezési lapot, kitöltve és aláírva Hannus Zsuzsanna tanulmányi előadó e-mail címére, hannus.zsuzsanna@ttk.elte.hu kell eljuttatni szkennelt formában a csatolandó dokumentumokkal együtt. Elérhetőség: +361/372-2584.
A felvételi vizsga tervezett időpontja: 2024. augusztus 28.